Therapie In de ROB PraktijkYavanna

H O E   G A A T :   I N   T H E R A P I E   Z I J N   B I J   R O B Een uitgebreide schets van de gang van zaken als je ín therapie' bij me bent.

In de therapie wordt geen onderscheid gemaakt in Reïncarnatie en of Aura Logé Therapie, beiden zijn trance therapieën en regressie therapieën. In onderstaand staat Reïncarnatie Therapie voor beide technieken. 

Mocht je echter specifiek als intermediair voor Naasten therapie komen, lees in onderstaande tekst steeds in plaats van cliënt(e) de Naaste voor wie je intermediair zijn bedoelt is. Zie ook Site pagina Naasten therapie en einde Site pagina over Uitproberen.

In Therapie zijn:

Een voorgesprek van 3 uur plus van mimimaal 3 tot maximaal zo'n 5 sessies Reïncarnatie Therapie van telkens 3 uur
 N.B. Cliënten die 6 of meer sessies nodig hebben behoren tot de uizonderingen.

Alle bijeenkomsten worden op cassettebandjes voor je vast gelegd. Je krijgt na afloop van iedere keer de bandjes mee naar huis.Het voorgesprek net als de sessies vindt plaats in mijn praktijkruimte en helaas voor die gene die slecht ter been zijn op de tweede verdieping dus 2 steile trappen op.

Nader bezien de volgende onderwerpen: 

Voorgesprek, Interviewen, M.E.S. brug, 'Naar aanleiding van'-Vragen, Je Weerstand, Sessies, Matras, Je Eigen PijnPakketje,Herbeleving,Regressie , Huidig Leven Regressie, Baarmoeder Ervaringen Huidig Leven,Gebeurt niks wat jij niet wil in de therapie!, Welke Beperkingen Geloof Je In, De heling op de Plek van Overzicht, Afronden

Opbouw voorgesprek:

Eerste 2 uren:
- Welkom, introductie over mij en de therapie
- Een heel uitgebreid Interview wat de problemen zijn.
Laatste uur:
- Een globale inventarisatie van cliënt(e)s levensloop.
- Een afspraak wat de cliënt(e) wil bereiken met de therapie.
- Een nieuwe afspraak maken voor de eerste sessie.
- Afscheid nemen.

Welkom:

Ik vraag je plaats te nemen op een rieten terras stoel tegenover mij. Ook ik zit in een zelfde rieten stoel en niet achter een bureau. Gewoon tegenover elkaar op zo'n 2 meter afstand, op gelijke hoogte. Gelijkwaardig dus. Er is een hele kan kruidenthee voor je aanwezig. Ik schenk je een kopje in. Je mag vervolgens zoveel thee pakken als je wilt.

Ik stop de eerste van twee 90-minuten cassettebandje in mijn opname apparatuur en start de opname. Ik vraag je eventuele vragen voor zo dadelijk te bewaren. Ik geef je eerst een uitleg hoe ik als Rob mijn beroep uitoefen, en leg nog eens (ook al in het uitprobeerconsult gebeurd) in het kort uit wat Reïncarnatie Therapie in houdt met behulp van een voorbeeld.

Afstemming: Tijdens de uitleg gebruik ik meerdere voorbeelden, waarbij nog al vaak ogenschijnlijk willekeurig gekozen voorbeelden precies van toepassing voor de cliënt(e)s situatie zijn, zonder dat ik dus iets weet van de cliënt(e)s reden van komen, zonder iets van de achtergrond van de cliënt(e) te weten. De afstemming is er al zonder dat ik 't me bewust ben !

Uitleg over de interview techniek zo dadelijk in het voorgesprek:

Ik vertel dat ik tijdens het gesprek wel eens onderbreek, niet uit onbeleefdheid, maar dat het goed mogelijk is dat ik geen antwoord op mijn vraag krijg of overstelpt wordt met een stortvloed van woorden, ( Cliënt(e) is blij het er nu over te kunnen hebben bijv) Een veel voorkomende onderbreking: Je hebt 't nu over hoe 't voor je partner .. of broer ..of dochter .. of collega of .... is, maar ik vroeg naar hoe 't voor jou is ! 
Doel ingrepen: De cliënt(e) weer bij haar of zijn eigen beleving te brengen. Deze íngrepen' doe ik altijd op een rustige milde manier, want het is niet de bedoeling dat de cliënt(e) zich onprettig, lees onveilig gaat voelen.

En Over Aura Logé energie tijdens 't voorgesprek:

Ik vertel erbij dat als in het voorgesprek mij zaken opvallen,
die met Logé Energieën te maken hebben ik dat met je deel en uitleg en er ook al vaak met je contact mee maak Zijn er nu nog vragen beantwoord ik die eerst.

Het Interview:

Doel interview is de problematiek heel helder te krijgen. 
Ik heb nog al een heel specifieke manier van vragen stellen....
Reïncarnatie Therapie werkt met de MES Brug: M van Mentaal, E van Emotie en S van Somatisch (lichaams-reactie)

M: 't probleem Mentaal, uitgedrukt: Ik doe 't NOOIT goed !
E: Welk emotie, welk gevoel hoort hier bij: Angst
S: Hoe reageert je lichaam als je dit voelt en denkt: Stekende pijn in mijn Maag

Doordat cliënt(e) met behulp van hele kleine vraagjes steeds meer zich verbind met 't probleem, begint als reactie op het 'naar binnen keren', een lichte vorm van trance te ontstaan en ervaart cliënt(e) op zeker moment deze M, E en S.  
Deze M E en S is mijn regressie-verbinding, mijn brug naar het verleden vandaar, want waarom een cliënt(e) eerst middels ontspanning tot rust te brengen en vervolgens de onrust weer op te roepen ?

Bij uitleg regressies verderop lees je hoe Mes brug techniek als inductie voor regressies dient.

Het zeer uitgebreide interview bevat ook vragen als: Hoe lang heb je je klacht al - in wat voor omstandigheden ervaar je je klacht - moet je er alleen voor zijn, of juist niet - maakt 't soort gezelschap uit (mannen vrouwen, kinderen) doet binnen of buiten zijn ertoe . Ik loop heel zorgvuldig voorbeelden van de klacht langs. Als iemand bijvoorbeeld als klacht: nerveus worden in gezelschap heeft. wat is het eerste moment dat cliënt(e) ervaart dat er iets in haar/zijn energie verandert, wat met nerveus te maken heeft. Begint dat al thuis of op weg op pas bij binnenkomst. Net voelde ik me nog rustig en toen ik dacht dat ik zo dadelijk iedereen naar me zou kijken.... ging ik me benauwd voelen.
Welke woorden komen erbij je op wat dat benauwde gevoel het beste verwoord. Als ik op deze manier zo'n situatie van af het eerste moment tot en met het einde van de situaties samen met de cliënt(e) langs loop, levert mij dit een schat aan informatie. 

Deze specifieke interview-techniek helpt 'stil staan' bij je zelf.
In je eentje doen wij dit niet. Vrienden praten meestal ook niet op zo'n indringende manier met ons. Bovendien als je op een gerichte vraag antwoord 'ik weet het niet' of 'laat maar, het valt eigenlijk wel mee' gaan anderen er meestal niet verder op door. Men wil per slot de ander niet te veel op de huid zitten. Nou heb ik als de therapeut-Rob dat soort overwegingen niet. Ik ben ingehuurd om je te helpen de antwoorden in jezelf te vinden dus ik ga door met vragen. Ik help je toch weer verder verdiepen, toch weer verder naar binnen te keren door mijn 'peutervraagjes': 'Als je 't wel zou weten, wat zou je dan opperen wat het antwoord is?
'En als het nou niet zou mee vallen wat voel je dan ?'

De antwoorden, de reacties van het lichaam, de gevoelens die om hoog komen: cliënt(e) stuurt daar steeds minder in. Reacties worden steeds meer de reacties van het onderbewuste. En omdat we op zoek zijn naar oorzaken van klachten, zijn de M de E en de S reacties steeds meer de reacties van de in de cliënt(e) opgeslagen onverwerkte trauma's. Of het nu dit leven of een eerder leven betreft van de cliënt(e) Bij veel cliënten levert dit indringende interview al een deel - tot soms 30 % ! - van de gewenste heling op !
Cliënt(e) wordt sommige zaken plots veel duidelijker.

En ook tussen dit voorgesprek en de eerste regressie - sessie werkt vaak door wat zo indringend naar 'boven getild' is.

De eerste, de tweede de .....laatste sessie:

De naar aanleiding van vragen:
Na het kopje thee en het starten van de band-opname begin ik altijd met te vragen wat wat jou betreft de rechtstreekse gevolgen na aanleiding van de laatste keer waren. Dus niet een feiten relaas wat je in je leven vanaf de laatste keer meegemaakt hebt. De reacties kunnen variëren van geen tot zowel positieve reacties: Goh ik heb eindelijk mijn chef gevraagd om ....... en zich er goed onder gevoeld. Prettig voor een cliënt(e) die tot dan toe niet voor zich zelf durfde opkomen. Maar ook minder prettige als: Nou bedankt Rob, ik heb na afloop nog 3 dagen knallende koppijn gehad ! Dit laatste komt gelukkig niet zo vaak voor, daar ik er naar streef om alle pijnlijke zaken die naar boven komen, nog de zelfde dag te helpen helen.

Ook wil ik weten of de cliënt(e) de avond, de nacht van te voren of vandaag een bepaalde verandering bij zich zelf bespeurde. Als cliënt(e) merk dat in de uren vooraf veel boosheid en spanning op komt zetten, is dat dan ook meestal de ingang voor de sessie van die dag.

De energie voorafgaande aan de sessie:
Wees beducht voor weerstand: Geef er niet aan toe !
In dit kader waarschuw ik de cliënten altijd voor de meeste bekende energie in die uren vooraf gaande: 'T heeft toch geen zin. Heb ik 't de vorige keer niet allemaal verzonnen. 't geld dat 't kost. Of dieper verstopt een enorme onrust om voor al weg te blijven, vooral niet te gaan. Ik druk cliënten altijd op 't hart hier beducht voor te zijn en hoe meer weerstand ze voelen des te harder wel te komen. Erg vaak blijkt het te maken te hebben met thema's als de angst ergens schuldig aan te zijn.

Als dat naar boven komt, maar nog net niet bewust genoeg kan je daar knap onrustig van worden en wil je maar al te graag weg blijven, want 't zal toch eens waar zijn.
 Sessies die Weerstand als ingang hebben leveren de cliënten veel heling, veel antwoorden op.

De matras, de herbeleving, de regressie:
Als Cliënt(e) niet in een zeer nadrukkelijke energie is, stel ik de cliënt(e) voor waar die dag de sessie over te laten gaan. Een van de M 's E 's en S 'n van de cliënt(e) 

Op dat moment wordt de sessie voort gezet vanaf een matras, waarbij ik de cliënt(e) uitnodig de ogen te sluiten. Het doel van de matras en de ogen sluiten is dat het 'naar binnen keren' vergemakkelijkt wordt. Als je bij 1 van de klachten ook sterke vermoeidheid, zwaarte en of slapte ervaart, kun je op een matras dat laten gebeuren. Je ligt toch al, in de stoel zou je er bijna uitzakken en je schrap gaan zetten. Wat de aandacht zou weghalen van de omhoog komende reacties van moeheid, zwaarte en slapte.

Je eigen pijn pakketje:
In de sessie die volgt geef ik je je eigen pijnpakketje aan benoemde M's E's en S 'en
terug. Voel maar hoe benauwd je het krijgt, als je weer sterk voelt: Ik doe 't nooit goed. Voel maar dat je 't alweer niet goed. Voel maar hoe benauwd je je gaat voelen. Voel maar hoe Bang makend dat is. Daar het voor de cliënt(e) helaas iets eigens is, gaat cliënt(e) snel deze reacties weer voelen. Door dit nog wat te helpen oppeppen, komt er bijna altijd vrij snel een ervaring naar boven waar de cliënt(e) precies deze reacties sterk eerder ervaren heeft.

Herbeleving, in regressie zijn:
Cliënt(e) ervaart zich ineens in een eerdere situatie in huidig of eerder leven. Het ene moment voel je de benoemde reacties sterker worden, terwijl je gewoon nog als jezelf voelt. 
Echter als deze ladingen met mijn hulp nog sterker opgepept worden, verspringt de beleving van pijn nu naar pijn waar het ooit begon. De brug via de M.E.S. met het verleden is tot stand gekomen. Het verleden herleeft op dit moment in de sessie. Het verleden is het heden geworden. 

De cliënt(e) voelt zich ineens een klein middeleeuws meisje op een marktplein of een soldaat in de strijd. Ervaringen die de cliënt(e) in dit leven niet meegemaakt heeft.

Overigens niet persé vorige levens:
Uiteraard kunnen ervaringen uit het huidig leven naar boven komen,maar ook Baarmoeder ervaringen uit huidig leven en ervaringen uit het TussenBestaan. (Zielservaringen uit eerdere levens)

Tijdens de sessie is de cliënt(e) zich ook bewust van het Nu ! Begint het ineens heel hard te regenen op het schuine dak van mijn praktijkruimte, maakt de cliënt(e) daar soms een opmerking over. Waarop ik dan meestal antwoord in de zin van okay goed dat je het opmerkt, maar voel maar hoe 't is dat ze je achter na zitten, als dat de actuele ervaring is.

Er gebeurt nooit iets wat jij niet wilt !!:
Dus voor alle duidelijkheid je gaat dus niet onder zeil en blijft altijd met een deel van je bewustzijn aanwezig. Er gebeurt ook nooit iets wat je niet wil ! (Helaas suggereert zaalhypnose iets anders, maar ook daar heb je als deelnemer keus!)

Zorgvuldig begeleid sporen we de oorzaken van cliënt(e)s problemen op in de omhoog gekomen ervaringen. Ik gebruik daar diverse trance versterkende methoden voor zoals ik die ook in het voorgesprek ook al hanteerde. Wat heeft de cliënt(e) geconcludeerd over zichzelf en de wereld.

In welke beperkende opvattingen ben je gaan geloven:
Zoals: Ik doe 't toch nooit goed. Ik verdien het niet. Alles mislukt. Ik ben slecht. Het is mijn schuld. Ik wil nooit meer op de voorgrond. Mannen zijn niet te vertrouwen. Ik zeg nooit meer wat. Enz Enz.

Na 2 uur sessie hebben we nu een goed beeld welke conclusies die ervaringen bevatten en welke ervaringen nog steeds niet verwerkt zijn. Cliënt(e) herkent zich meestal zeer goed in al de feiten, al de opvattingen. Als 2 druppels water.

Nu we dit allemaal helder en paraat hebben, komt in het laatste uur van de sessie van 3 uur de heling: 

De heling, de plek van overzicht:

De ingangs-problemen van de sessie worden nu eindelijk geheeld.
Dit gebeurt op dit moment in de huidige tijd.
Nu tijdens de sessie op de matras. 
Hoe lang geleden de klachten veroorzaakt zijn,
Of de oorzaak van de klachten nu van huidige jeugd, het laatste leven of 500 jaar geleden ontstaan zijn, doet er niet toe.
Ooit is de klacht begonnen.
Ooit ben je bijvoorbeeld gaan voelen niks waard te zijn.
En nu eindelijk blijkt op de plek van overzicht dit niet meer waar te zijn.
Eindelijk houd het gevoel op waar te zijn !

Het ophouden van beperkende conclusies over jezelf en de wereld:
Op de plek van overzicht laat ik je praten met de personen, waar de oorzaak van de problemen mee van doen blijken te hebben. Dit om onverwerkte ervaringen eindelijk te verwerken, het verleden eindelijk af te sluiten. Om beperkende conclusies op te laten houden waar te zijn. Als: Ik ben niks waard" niet meer waar wordt, vandaag ter plekke op de matras, verandert vanaf vandaag je hele leven.
Als dit zinnetje niet meer waar is , stap je kompleet anders voortaan door de wereld. Wordt het leven zoveel lichter en prettiger. Heeft 't leven zoveel meer mogelijkheden.

Uitgebreide uitleg hoe 't werkt en waarom het heelt de pagina Reïncarnatie Therapie met als klacht niet uiten, waarbij cliënte een vorig leven als boer ervaarde. Hoe 't voelt als oorzaak er net meer toe doet.
 .
Dit helen op de Plek van Overzicht neemt zo'n 45 minuten in beslag.

Afronden:
In het laatste kwartier wordt de cliënt(e) zorgvuldig begeleid naar het hier en 't nu. Waarbij cliënt(e) soms zelf spontaan verbanden legt: "nou snap ik dat ik..." of "dat verklaard mijn beroepskeuze wetende dat ik toen..." enzovoort. Dit soort inzichten blijven vaak in de dagen erna komen.

Vervolgens maken we de volgende afspraak.


 

Adres, telefoon, e-mail    Workshops    Route Info    Tarieven    Links