Reincarnatie TherapieDe praktijk Ik ben blij dat ik je in zo'n een luisterrijk pand kan ontvangen, mede daar er voldoende ruimte is om je ook verblijf te verlenen bij weekend-arrangementen

REÏNCARNATIE THERAPIE:

Reïncarnatie : letterlijk ‘weer in het vlees komen’. Een wezenlijk deel van ons de Ziel ‘overleeft’ het lichamelijk sterven en ervaart zich na enige tijd in een nieuw lichaam. Tussen 2 levens ervaart de Ziel ook, dit ervaringsgebied wordt wel TussenBestaan genoemd.

Reïncarnatie Therapie gaat er dan ook van uit dat de cliënt(e) meerdere levens ervaren heeft en de meeste klachten van de cliënt(e) in dit leven - geestelijk maar ook lichamelijk – veroorzaakt worden door onverwerkte Ziels Ervaringen opgeslagen in het Onderbewuste uit Vorige Levens van de cliënt(e), maar ook uit het Huidig Leven.

Ongeacht of de pijnlijke Ziels Ervaringen uit het huidig leven van de cliënt(e) wel of niet herinnerd worden. Ook herinnerde Ervaringen kunnen de klachten veroorzaken omdat ze niet verwerkt of maar gedeeltelijk verwerkt zijn.

Als goed opgeleide Reïncarnatie Therapeut met inmiddels ruime Praktijk Ervaring ontdek ik keer op keer dat het Onderbewuste bij vrijwel iedereen vrij makkelijk en snel toegankelijk is Zonder Hypnose!.

Zeer zorgvuldig begeleid, help ik je Onverwerkte Ziels Ervaringen eindelijk te Verwerken
.

Tijdens een sessie ervaar je zelf heel bewust wat de oorzaak van je klachten is en merk je wat voor een invloed die onverwerktheden nog steeds op je hebben. Je ontdekt het allemaal zelf. Ik praat je niks aan. Tijdens een sessie sluit jij het verleden af, maar nu verwerkt ! De eruit voortkomende klachten houden daardoor ook op te bestaan: Je heelt jezelf !!! Effect: Een snel, goed en Blijvend Resultaat en geen maandenlange Therapie !

Nader verklaard:

Het nut van regressie = herbeleving

En waarom herbeleving van vorige leven?

Hoe kan iets onbekends toch nadelig invloed op iemands leven nu hebben?

En hoe komt de heling vervolgens tot stand in therapie:

Een Praktijk Voorbeeld: Niet kunnen uiten.

Veel mensen komen moeilijk op voor zich zelf. Ze uiten zich moeilijk en hebben moeite om hun emoties te uiten. Oorzaak blijkt een ‘fout’ moment van voor zich zelf opkomen.

Hoe herbeleving tot stand komt zonder hypnose lees de uitleg op de pagina

Therapie in de Praktijk, bij uitleg over de inductie bij een sessie

Een cliënte ervaart zich tijdens de sessie als een ‘keuterboer’ die op het marktplein heftig reageert als opnieuw de belastingen verhoogd worden door de lokale heerser. De heerser pikt deze heftige reactie van de boer niet en de boer wordt opgepakt en uiteindelijk leidt het tot de dood van deze boer. Na de dood ervaart de boer er nog te zijn: ‘t Tussen Bestaan. Zijn bloedjes van kinderen en zijn vrouw krijgen het nu nog moeilijker, beseft hij. De boer ervaart nu een groot SCHULD gevoel: Had ik mijn mond maar gehouden dan had ik ’t overleefd. Dan was ik er nog geweest en had ik wel voor ze kunnen zorgen, nu zijn ze nog slechter af. In zijn vertwijfeling spreekt de boer met zich zelf af: Zich Nooit meer emotioneel te laten gaan.

Met gevolg dat deze cliënte in een later leven problemen met uiten en emoties tonen heeft. Want het woord NOOIT, betekend voor eeuwig, leven na leven ! dus ook in het huidig leven. Bovendien heeft cliënt(e) geen 'weet' van deze diep in haar opgeslagen afspraak: NOOIT meer emotioneel te worden.

Het genezende bestaat erin dat cliënte in de sessie eindelijk de ervaring verwerkt,
waardoor het schuldig voelen ophoudt en de eruit getrokken conclusie: Nooit meer uiten los gelaten kan worden. De Heling vindt in de sessie plaats door de boer, lees cliënte eindelijk de kans te geven in een gesprek en eventuele knuffel in het heden, in het nu met zichzelf en het verleden in het reine te komen.

De boer praat met zijn kinderen en zijn vrouw. Roept met mijn hulp de lokale heerser ter verantwoording. Al dit maakt dat de boer alles nu in een beter perspectief gaat zien. Er zijn momenten waar je je wel en momenten waar je je beter niet kunt uiten. Maar het neemt niet weg dat de heerser nooit en te nimmer het recht heeft over de grenzen van zijn onderdanen te gaan. Ze uit te buiten, zelfs te vermoorden als ze voor zich zelf opkomen.

De kinderen melden dat ze pappa wel vreselijk miste maar dat ze vooral ook heel trots op hem waren en 'm niks verweten. Sterker nog vaders actie heeft hen juist doen opgroeien tot zelfbewuste personen. Ook de boerin meld hem nooit schuldig gevonden te hebben, eerder moedig.

Cliënte ontspant steeds meer en meer, het schuldgevoel smelt als het ware weg. Door dit soort gesprekken tegen het einde van een sessie kan de boer, - lees cliënte - eindelijk 't verleden loslaten en zichzelf vergeven. De door schuld gemaakte keuze wordt loslaten: Uiten kan en mag weer !!

Cliënte beseft nu eindelijk waar de hoofdoorzaak van het niet uiten vandaan kwam, dat het ooit zelf besloten was. Cliënte snapt ook voort het eerst veel van haar gedrag in het verleden.

Want het niet begrijpen van jezelf:

"waarom zeg ik weer niks" leidt vaak tot een bijgaand probleem:
zelfveroordeling: "Wat ben ik toch een trut dat ...." om maar eens een nog redelijk milde te noemen.
Want helaas zijn cliënten vaak in een interne dialoog met zichzelf in gevecht.
Uiteraard zeer nadelig voor groei en heling en het levert je bepaald geen energie op.
Nog sterker "t vreet energie.
Geen wonder dat veel cliënten klagen over vermoeidheid !

Overlevings strategie:
Tot op heden was er een diep verstopte motivatie in cliënte om vooral 't iedereen na de zin te maken:

Want als je iedereen zijn zin geeft, ga je er in ieder geval niet dood aan. Overleef je het !

Reïncarnatie Therapie leidt dus tot het ophouden van een ooit getrokken beperkende conclusie over jezelf en de wereld. Cliënte was zich er nooit bewust van zelf de rem op uiten gezet te hebben in een ver traumatisch verleden.
Maar nu alles op zijn plek valt is cliënte voortaan eindelijk vrij te kiezen hoe te reageren. Zonder dat diep van binnen al haar alarmbellen gaan rinkelen: Oeps...niet tegen ingaan...gevaar...weet waar 't de vorige keer toe leidde....Schuld, spijt....niet doen....

Hoe onvrij als je dit in je draagt !!!

En wat betreft de negatieve innerlijk energie vretende dialogen: "Wat ben ik toch een ..."
Na heling houden uiteraard ook deze negatieve innerlijke dialogen op.
Je begrijpt jezelf, je snapt eindelijk hoe het zat: je kòn niet reageren.
Al deze energie komt weer tot beschikking van de cliënte, want de energie die in zelfveroordeling ging zitten kan nu in constructieve zaken gestoken worden, weer actief bewust LEVEN !
En bovendien zonder de last van het onverwerkte verleden, eindelijk vrij om te kiezen in voorkomende nieuwe situaties die met uiten te maken hebben.

Ook op diverse andere pagina's staan voorbeelden


 

Adres, telefoon, e-mail    Workshops    Route Info    Tarieven    Links