Naasten TherapieRob schrijft heel wat op in een sessie

N A A S T E N   T H E R A P I E :   J I J   H E L P T   E E N   N A A S T E NAASTEN THERAPIE:

Hoe moeilijk te ervaren als het slecht gaat met iemand die je na staat,
die zelf niet in staat is daar verandering in te brengen.

Hoe fijn om wezenlijk iets voor ze te betekenen.

NAASTEN THERAPIE is daar een nieuwe mogelijkheid in !

Jij helpt je Naaste om sessies te 'ondergaan' voor je Naaste,
zodat de Naaste heelt ! Via je onderbewuste wordt contact met het onderbewuste gemaakt van je Naaste...

NAASTEN Therapie
is dus niet voor de aanwezige persoon zelf maar voor iemand,die zelf niet in staat is Reïncarnatie- of (nietEigen/Eigen) Ziels Energieën Therapie te ondergaan.

Voorbeelden:
- Een ouder die voor zijn of haar kind komt omdat het kind nog erg jong is (baby, peuter, kleuter)
- Een familielid die voor een ernstig psychisch en/of lichamelijk ziek familielid komt.
- Een partner die voor zijn ernstig dementerende partner komt.
Of dus in ‘t algemeen jij een Naaste die voor een andere Naaste komt.

Vandaar de naam NAASTEN THERAPIE.

Het komt er eigenlijk op neer dat er een sessie plaats vindt op een persoon, die zelf niet aanwezig is. En zelfs niet eens weet hoeft te hebben, dat er op dat moment via een Naaste een therapie-sessie voor hem of haar plaats vindt voor genezing van bepaalde klachten.

Naasten Therapie Nader bezien:

Is 't moeilijk om als intermediair voor een Naaste-met-klachten sessies te hebben?

Het lukt over het algemeen redelijk eenvoudig. Het is niks moeilijker of makkelijker dan met de aanwezige zelf een regressie sessie te doen.

Is de aanwezige Naaste zelf gevoelig voor regressie technieken, wordt het contact met het onderbewuste van de niet aanwezige Naaste eenvoudig gemaakt ! .... En is dus heling voor die Naaste te bereiken.

Want van af dat moment is het voor mij als therapeut of ik een sessie met de niet lijfelijk, maar dus wel in de geest aanwezige Naaste aan het doen ben !

Op moment van contact verloopt de sessie alsof het een 'gewone Reïncarnatie- en of (nietEigen/Eigen) Ziels Energieën Therapie sessie is !!! Met de zelfde opbouw van een sessie. Dus ook met de zelfde afronding van de sessie.

Lees ook de pagina Therapie in de Praktijk

Het enige dat er aan toegevoegd wordt, is dat ik op het einde de aanwezige Naaste weer helemaal terug laat komen in het hier en het nu als zichzelf. En bespreek ik uiteraard na wat dit voor hem/haar betekend, want je hebt helemaal ( letterlijk aan den lijve) meegekregen, hoe de ander zich voelde, wat er aan de hand is/was.

Dus bij Naasten Therapie is het nog belangrijker om de sessie samen met de aanwezige intermediair goed af te ronden.

Een voorbeeld uit mijn praktijk:
Een moeder die voor haar psychotische zoon komt. De zoon bevindt zich op moment van de sessie van de moeder thuis. En waarbij via de moeder bij mij in de praktijk contact gemaakt wordt met het onderbewuste van haar zoon. Nadat ik een hele sessie met de moeder ‘gewerkt’ had aan de klachten van de zoon, meldde de zoon na terugkomst van de moeder, dat ‘ze’ allemaal uit zijn kamer weg waren en hij zich zo rustig voelde. Vervolgens vroeg hij haar heel geïnteresseerd : ”mamma hoe gaat ‘t met je?” De zoon had vaak gesproken over de aanwezigheid van personen in zijn kamer, die hem van allerlei dingen zeiden en opdroegen. Personen die voor een ander, de naaste omgeving niet waarneembaar waren. Ook had hij maanden geen enkele interesse kunnen tonen in zijn omgeving (lees in zijn moeder) , zo in beslag genomen door alles wat hij tijdens zijn ervaringen meemaakte.

Deze Naasten Therapie sessies zijn heel bijzonder.

Zo bevredigend voor de aanwezige Naaste dat hij/zij nu eindelijk 't gevoel heeft niet meer toe te moeten zien, maar daadwerkelijk iets voor de Naaste-met-Klachten kan doen.

Wil je meer weten in verband met een eigen Naaste, neem dan contact met me op,
liefst telefonisch gelet op het specifieke van deze problematiek.


 

Adres, telefoon, e-mail    Workshops    Route Info    Tarieven    Links