Aura Logé TherapieHoe nietig is een mens bij zo'n adembenemend natuurschoonAura Logé Therapie

Definities: Reïncarnatie Therapie, Tussenbestaan, Ziel, Ziels Ervaring zie pagina over Reïncarnatie Therapie

Sinds de start als therapeut in het najaar van 1995 heb ik deze therapie steeds verder ontwikkeld.

Aura Logé Therapie ook wel (eigen/ niet eigen) Ziels Energieën Therapie richt zich met name op Energie die niet behoort tot de Ziels Ervaring van de cliënt(e), maar wel bij de cliënt(e) aanwezig is. Deze niet eigen Ziels Energie bevindt zich in de aura maar ook in het lichaam van de cliënt(e). Met de cliënt(e) wordt deze logé- energie opgespoord en samen onderzocht wat de gevolgen voor je zijn.

Aura Logé Energie in Cliënts Energie-veld (lichaam en/of aura) :

- Een overleden familielid uit dit leven - een overleden partner - een familielid uit cliënt(e)s vorig leven -
ook onbekenden die cliënt(e) uit huidig leven of uit eerdere ZielsErvaringen niet gekend heeft !
- Sommige ‘aanwezigen’ zijn zich nauwelijks bewust dat ze er zijn en waar ze zijn.
- Sommigen juist bewust aanwezig: ze hebben nog een klus te klaren !
Zoals de overleden vader uit huidig leven. Tijdens zijn leven was hij altijd heel afwijzend en veroordelend tegenover cliënt(e). Na zijn overlijden beseft vader wat hij gedaan heeft. Vader is er om 2 redenen:
Vader wil vergeving en wil er voor zorgen dat cliënt(e), zich beter gaat voelen.
De aanwezige ‘Zielen’, zoals de vader in dit voorbeeld, bevinden zich dus in het Tussen Bestaan en zijn onstoffelijk als Logé Energie aanwezig bij de cliënt(e). Vandaar de benaming Aura Logé energie. Gevolgen van Aanwezigheid van Aura Logé Energie en hoe wordt cliënt(e) vrijgemaakt van deze energie en de gevolgen ervan:
De net genoemde vader als voorbeeld:
Cliënt(e) ervaart niet bewust maar in het onderbewuste de aanwezigheid van vader.
Vader, die mede ertoe bijgedragen heeft dat cliënt(e) sterke minderwaardigheidsgevoelens ontwikkeld heeft, wakkert daarmee de nog steeds Niet Verwerkte Eigen Ziels Ervaringen van de cliënt(e) weer aan en de bijbehorende Klachten Verhevigen juist.Niet onlogisch echter de cliënt(e) snapt niet waarom de problemen verergeren!Cliënt(e) meende over die minderwaardigheidsgevoelens ‘heen gegroeid’ te zijn !Oplossing:
Door contact te maken met de Logé Ziel in kwestie en de gevolgen duidelijk te krijgen kan het averechts effect tot een genezend effect omgezet worden.In het voorbeeld:
Vader krijgt door dat zijn kind, de cliënt(e) zich juist beroerder gaat voelen. Zorgvuldig begeleid ik als therapeut nu een wezenlijk eerlijk en open gesprek tussen vader en kind. Eindelijk communiceren vader en kind. Cliënt(e) krijgt nu eindelijk de verdiende aandacht. Vader betuigt zijn spijt.
Uiteindelijk wordt Vader begeleid naar het Licht,
weg als NietEigen cq Logé Energie bij client(e)
Over begeleiden naar het Licht lees bij de pagina Hoe gaat Therapie het onderdeel afronding sessie

Deze werkwijze levert een paar bijzondere helende effecten op:Het feit dat er vaak voor 't eerst open gesproken wordt tussen vader en dochter. Dochter ervaart een intens moment met haar vader: Want ze ziet d'r vader. Ze hoort 'm. Ze ziet aan zijn lichaamstaal en aan zijn ogen hoe hij zich voelt. En heel bijzonder:soms wordt via de dochter een korte regressie, herbeleving voor vader gedaan, naar vaders jeugd!

Dan wordt er in één Aura Logé Therapie sessie zowel aan heling voor de vader als aan heling voor de dochter gewerkt. En de dochter ziet nu soms pas voor 't eerst wie pa eigenlijk is, waarom hij zo deed. Dat het niets met haar te maken heeft, 't niet aan haar ligt, hoe hij vroeger tegen haar deed.Tijdens 't gesprek beseft vader ook dat zijn aanwezigheid, in het onderbewuste van de dochter,dus in plaats van helend tot nog toe averechts werkte. Vader wist vaak niet waar hij heen moest.Als op 't einde van zo'n ontmoeting tussen vader en dochter er afscheid genomen kan worden , wordt vader op het Licht geattendeerd, waar liefhebbende familieleden hem welkom heten,soms met de woorden. Hè hè ben je daar eindelijk. Wat op dat moment van de sessie vaak tot hilariteit bij de cliënt(e) leidt.Dit soort sessies hebben een sterk helend effect op de cliënt(e).

In mijn praktijk wordt bij bijna 100% van mijn cliënt(es/en) Logé Energie aangetroffen. Het eerst beëindigen van aanwezigheid van Logé Energie leidt ertoe dat erg vaak de therapie dan al blijkt volledig zijn doel te hebben bereikt.


 

Adres, telefoon, e-mail    Workshops    Route Info    Tarieven    Links