Kro zelf over Wie Was Ik ?

Met een kopje koffie voor de buis met Derk op stap

Volgende KRO artikel is in zijn geheel overgenomen:

Wie Was Ik?

“Ach,je leeft maar één keer!”,wordt vaak vergoelijkend opgemerkt. Maar is dat welzo? Of bestaat er zoiets als een vorig leven, en kun je daarin Jeanne d’Arc, Alexander de Grote of keizer Caligula zijn geweest?

Regressie
Deze vragen staat centraal in het nieuwe KRO-programma Wie Was Ik?,
dat op zondag 1 mei van start gaat. Acht weken lang zien we hoe deelnemers aan het programma,nadat zij onder begeleiding van een regressietherapeut in een lichte trance zijn gebracht,verhalen vertellen die zich in een ver verleden afspelen en waarin zij zelf voorkomen. Herinneringen uit een vorig leven? Wie zal het zeggen. Presentator Derk Bolt reist samen met de deelnemers af naar de plaats waar het verhaal zich afspeelde, op zoek naar overeenkomsten met de werkelijkheid. Overeenkomsten die vaak op zijn minst opmerkelijk te noemen zijn.

Onverklaarbaar fenomeen
‘Wie was ik?’ is gebaseerd op een populair format uit Denemarken dat daar wordt uitgezonden onder de titel ‘Sporen van de ziel’. Volgens eindredacteur Paul Vertegaal is de KRO erop voorbereid dat het programma tot zeer uiteenlopende reacties zal leiden. “Een deel van de kijkers zal het programma zien als een bewijs dat reïncarnatie bestaat,” aldus Vertegaal, “Maar je kunt ook tot de conclusie komen dat de mensheid een collectief bewustzijn heeft, dat zonder dat wij het weten wordt doorgegeven.” Vertegaal zelf ziet de belevenissen van de deelnemers als een ‘onverklaarbaar fenomeen dat serieuze aandacht verdient’. “De interpretatie laten wij geheel over aan de kijker, zoals we dat ook doen bij het KRO programma Wonderen Bestaan. Wij registreren slechts de verhalen, die geheel volgens de traditie van programma’s als Spoorloos en Memories, kunnen worden omschreven als bijzondere verhalen van gewone mensen.”

Indrukwekkende reis
De deelnemers aan ‘Wie was ik?’ zijn geselecteerd uit een groep van ca. veertig personen die onbevangen hebben deelgenomen aan de sessies, met als meest genoemde argument dat ze nieuwsgierig zijn naar het verhaal dat ze zelf zouden gaan vertellen. Tijdens de sessies zijn de kandidaten individueel in trance gebracht door professioneel regressietherapeut Louis de Bie. “De deelnemers volgden geen therapie, zij werden uitsluitend in een lichte trance gebracht voor de verhalen die daarbij loskomen. Ik vroeg daarbij vooral naar details die mogelijk in onze tijd nog terug te vinden zijn. Daarbij kun je denken aan gebouwen, pleinen, standbeelden, schilderijen, archieven en opvallende feiten uit die tijd.” Na afloop van de sessie konden alle kandidaten zich het door hen vertelde verhaal nogmaals nauwkeurig navertellen. De meeste deelnemers omschreven de sessie als een heftige en indrukwekkende reis die als aangenaam werd ervaren.

Verifieerbare verhalen
Redacteuren van ‘Wie was ik?’ hebben alle verhalen die tijdens de sessies naar boven kwamen vastgelegd. Nadien is onderzocht of de locaties die door dedeelnemers zijn beschreven, ook daadwerkelijk bestaan. Dat leidde tot frappante ontdekkingen. Opmerkelijk is dat veel verhalen zich afspelenin Europa. De meeste deelnemers noemden ook het jaartal waarin hun verhaal zich afspeelt. De acht kandidaten waarvan het verhaal verfilmd wordt, zijn mede gekozen omdat de feiten die zij noemden verifieerbaar waren aangezien hun verhaal zich afspeelt in de 19e of 20e eeuw.

Graanboer in Aken
De jongste deelnemer aan ‘Wie was ik?’ is een 25-jarige onderwijzer uit Brabant die verbonden is aan een school voor kinderen met leer- en opvoedproblemen. Hij omschrijft zichzelf als een rustige, nuchtere en stoere jongen. De onderwijzer herinnert zich dat hij in 1728 graanboer was in een dorp in de buurt van Aken. In ‘Wie was ik?’ neemt Derk Bolt hem mee naar een dorp dat voldoet aan de beschrijvingen die tijdens de regressie-sessie gegeven is.

Pianist en schilder
De oudste deelnemer is een 58-jarige antiekhandelaar uit Zuid-Holland. Tijdens zijn sessie verklaarde hij dat hij omstreeks 1780 pianist en schilder was in Oostenrijk. ‘Wie was ik?’ vertelt verder onder meer het verhaal van een 39-jarige vrouw die momenteel werkzaam is in de vastgoedsector en in 1843 onder de naam Lilian zou hebben geleefd in Frankrijk. Een administratief medewerkster uit 's-Gravezande (37) die naar eigen zeggen nog nooit in Engeland is geweest, vertelde dat ze in 1782 getrouwd was met een hooggeplaatste ambtenaar in Chelsea.

Bovenstaand artikel integraal overgenomen van de KRO


Een reactie: De techniek die in deze Kro consults werden toegepast is een lichte trance techniek of ook wel regressie.
Reïncarnatietherapie maakt van deze zelfde aanpak gebruik voor therapie.

In het artikel: “De deelnemers volgden geen therapie, zij werden uitsluitend in een lichte trance gebracht voor de verhalen die daarbij loskomen. Rob: Al aan gegegevenn op de voorpagina van Wie was ik ? bij waarschuwing is dit niet zonder enig risico. Gelet op de heftigheid van wat er omhoog kan komen.

Ook in het artikel: “Een deel van de kijkers zal het programma zien als een bewijs dat reïncarnatie bestaat,” aldus Vertegaal, “Maar je kunt ook tot de conclusie komen dat de mensheid een collectief bewustzijn heeft, dat zonder dat wij het weten wordt doorgegeven.” Vertegaal zelf ziet de belevenissen van de deelnemers als een ‘onverklaarbaar fenomeen dat serieuze aandacht verdient’. “De interpretatie laten wij geheel over aan de kijker,

Mijn reactie:
Een andere interpretatie voor 'dit onverklaarbare fenomeen' heb ik als Reïncarnatie Therapeut wel: behalve dat het een eigen eerdere levenservaring kan zijn, kunnen de ervaringen die doorkomen ook met niet eigen energie van doen, energie van derden die via de deelnemer doorkomen, lees Logé onder de Leden voor een analyse van dit fenomeen Waarbij ik vooral de sceptici uitnodig dit te lezen ;)


 

Adres, telefoon, e-mail    Workshops    Route Info    Tarieven    Links