Wie Was Ik ? en wat is dáár nou zo belangrijk aan

Moeiteloos de weg in VenetiŽ weten in trance omhoog gekomen en er nog nooit eerder geweest.... Is een bewijs van wat eigenlijk ?

H E T   K R O   T V   P R O G R A M M A   W I E   W A S   I K   ? 

tv voorjaar 2005: KRO 's Wie Was Ik ?


herhaling 's maandags om15:00 uur Ned1

Het programma trekt informatie na die mensen in een consult spontaan genoemd hebben, waarbij controleerbare feiten in 8 aflevering na getrokken worden door naar de genoemde plaatsen te reizen met de deelnemers.

Dank aan de KRO dat Reïncarnatie Therapie door deze TV serie zoveel aandacht krijgt !!!

Is dit gewoon vertier? Heeft het nut om puur uit nieuwsgierigheid zo een reisje te maken ?

Wat geeft zo'n ervaring je ? In ieder geval een leuk reisdoel voor een korte trip om zelf je gegevens na te reizen, een soort busreis naar Benidorm in het verleden ;)

Een waarschuwing vooraf als je een consult overweegt:
Wendt je dan tot een geregistreerde Reïncarnatie Therapeut, goed opgeleide therapeuten die weten om te gaan met trance en regressietechnieken en vooral belangrijk weten om te gaan met wat bij je omhoog komt. Mochten er heftige ervaringen met bijbehorende gevoelens opduiken, je daar zorgvuldig in begeleid wordt, om psychische ongelukken nadien te voorkomen!!!..

-
Stel je ervaart hoe je kinderen in de vlammen om komen, en je niet in staat bent ze te redden, je voelt je in zo'n licht trance namelijk die ouder die machteloos moest toezien en je voelt de pijn van erna hoe je verder leeft met alle verdriet, boosheid op jezelf en het schuldgevoel: ik heb ze niet kunnen redden, ik had beter moeten opletten, waarom zij en waarom leef ik nog-

Zonder begeleiding kan dan zo'n just for fun consult na afloop langdurig tot zeer ernstige klachten leiden en heb je spijt er ooit aan begonnen te zijn !! en kan op wat geeft zo'n ervaring je ? nog al wrang geantwoord worden: een hoop ellende ..zo'n heftig consult- zonder zorgvuldige begeleiding erna- kan nog jaren doorwerken...

Of is het meer... Wil je dit voor je persoonlijke ontwikkeling, wil je achterhalen waarom je bent wie je nu bent en wat je huidige persoonlijkheid mogelijk mede gevormd heeft, (behalve de genen van je ouders, je karakter en hoe je karakter door ervaringen gevormd is) Attendeert het je op een zeer effectieve therapie die snel tot hoge resultaten leidt ? Om problemen aan te pakken zowel psychisch, maar veelal ook voor chronische lichamelijke klachten? Deze site geeft uitgebreide informatie over het hoe en het waarom en het nut en effecten van Reïncarnatie Therapie en de er aan verwante Aura Logé Therapie. En goed te weten er zijn zo'n 200 geregistreerde goed opgeleide Reïncarnatie Therapeuten !!!

In publicaties en interviews
over Wie Was Ik ? wordt nog al eens de vraag gesteld wat er in die consults nou eigenlijk omhoog komt: Is het collectief bewustzijn, fantasie, een vorig leven van de deelnemer- bewijs voor Reïncarnatie.

Derek Bolt is naast presentator bij Spoorloos nu ook de presentator van Wie Was Ik? tijdens een interview op 26 april 05 bij Goede Morgen Nederland: Je wordt in trance gebracht, je ziet dat die mensen wat weg fantaseren ....i n een fantasie wereld.... een therapeut die ze meeneemt door een vorig leven of in ieder geval door herinneringen die boven komen.......Je hebt natuurlijk in je hoofd een harde schijf, waar veel dingen op staan waarvan je niet weet wat er opstaat ...of je vader vertelt je van jaar 1 tot jaar 3 zonder dat je je het bewust bent over het arme meisje dat naar de stad ging en iets.....en dan zegt Derk: Ik klets maar wat, je weet het niet. (ik plaag Derk door die zin van 'm hier ook uit te typen)....Wat zij (de deelnemers) in de fantasie ook denken gezegd te hebben.... dat blijkt een dingen in je borrelen....... Nou ik zou er niet raar van op kijken, wat er zelf in je zit én borrelt invloed heeft op hoe je nu leeft, emotioneel relateert aan je leven...

Een Reactie:
Derk's laatste zin onderschrijf ik natuurlijk volledig. Als Reïncarnatie Therapeut is het mijn werk om daar met cliënten mee bezig te zijn ;)

Derk zegt oa: fantaseren, fantasie wereld, harde schijf in je hoofd, een vorig leven, dingen in je borrelen, herinneringen die boven komen. Begrijpelijk dat het niet zomaar te duiden is als je hier voor het eerst mee van doen krijgt. Geldt natuurlijk dan ook ook voor de gemiddeld kijker. Op deze site geef ik informatie wat er nu eigenlijk omhoog komt in zo'n lichte trance.

Wie Was Ik ? En wat is dáár nou zo belangrijk aan en staat daar dat de ik, de hoofdpersoon van de aflevering, de zelfde is als de ik die verhaalt van een eerder leven?

Mogelijk niet altijd, lees bij Logé Onder De Leden wat er met je verbonden kan zijn aan energie en dan ook heel makkleijk in een consult omhoog komt, met gegevens over naam en toenaam. Vaak zal het ook over een eigen eerdere levens ervaring gaan, maar niet altijd. Maar het betreft een altijd geleefd leven... Het is informatie van een ik-persoonlijkheid die doorkomt...'t betreft een ik, die geleefd heeft ooit...

En wat is nou vooral het nut om zo een consult eens mee te maken.


Sensatie?:
Door al de aandacht worden er uiteraard ook weinig genuanceerde reacties geventileerd, zoals de Radio 2 discjockey, 26 apr 05, in de loop van de ochtend op Radio 2: " Het gaat over regressie en dat heb ik ook een keer gedaan, ik was alleen maar zwerver of dronken"... Alsof het het zoveelste sensatie onderwerp is. Voor mij als integere Reïncarnatie Therapeut een gruwel, alsof dit soort consults alleen dienen om een goed verhaal voor in de kroeg te hebben. Als dat de bedoeling was heette het geen ReïncarnatieTherapieConsult maar BusreisNaarHetVerledenConsult en heetten mijn collega's en ik wel BusreisLeiderNaarHetVerleden ;)


8 afleveringen geanalyseerd
8 kro aankondigingen
KRO artikel
Wie Was Ik: de tv discussie


 

Adres, telefoon, e-mail    Workshops    Route Info    Tarieven    Links