Per aflevering: Analyse, een vorig Leven?

Na iedere uitzending KRO aflevering van Wie Was Ik ? Een korte samenvatting plus een analyse was dit nu wel een vorig leven van de deelnemer ?

NB deze analyses van mij Rob
(11 jaar praktiserend Reïncarnatie Therapeut) dienen om de gene waarvoor trance en Reïncarnatie therapie vrij onbekend is uitleg te verschaffen... (deze site bevat op diverse pagina's een grondige uitleg hoe deze zeer goede therapie werkt en wat een cliënt(e) er in de praktijk aan kan hebben)

!!! het analyseert de uitzending ......
!!! niet de (psyche) van de deelnemer aan Wie Was Ik... !!!

Steeds de laatste uitzending eerst....


A F L E V E R I N G   8 

8e en laatste aflevering van het voorjaar 2005:

Daan van der Kleij 31 jaar ervaart zich als Ronald in Wenen 1873
de eerste deelnemer die aangeeft dat Reïncarnatie wat hem betreft mogelijk is!!


Daan: "Ja wel langer over nagedacht, boeit me wel, puur gevoel dat reïncarnatie bestaat.... Verwacht hier in Wenen bevestigd te worden"....

Ik schat zo in dat de Kro deze believer niet voor niks als laatse geprogrammeerd heeft...
Laat de kijker allereerst maar eens 'wennen' aan de uitzendingen .... ;)

Een interessante opmerking van Daans vriendin vooraf:
Als Daan veel duits hoort gaat Daan in het duits denken...
Voor mij als reincarnatie therapeut interessante informatie...

Daan zelf was nooit in Wenen geweest... net als alle overige 7 deelnemers aangaven nooit op de plek waar de herinnering zich afspeelde, geweest te zijn...

Over de omhoog gekomen informatie:
"Ik had steeds tijdens de sessie 't gevoel.. zo gaan ze tegen me zeggen je hebt 't allemaal verzonnen... En zelf denk ik klopt 't wel met wat ik net zei...Om dan hier zo in Wenen te zijn neemt twijfel wel weg van die sessies"...(meervoud, dus meerdere sessies)

Daan zag in trance bewaking bij de muren van de stad: "Bewakers staan met zwarte laarzen die hoog zijn en rode jassen, je ziet weinig broek die is wit"... Günter Schefbeck de stadshistoricus gaf aan dat de garde van de keizer deze kleuren droeg...
De zaken, door Daan in trance vermeld, konden grotendeels ook nu weer herleid worden... En ook nu -inmiddels zo'n 130 jaar later dan het Wenen van 1873- was weer niet alles terug te vinden.....

Een vorig leven?:
De Ronald uit Wenen was bepaald ongelukkig in de liefde, wilde via een verstandshuwelijk meer aanzien en hoger op de ladder komen. Ronald was een eenvoudig handelaar zonder personeel, wiens vrouw 'm verliet.....Ronald stierf alleen, ongelukkig en werd zonder enig afscheid anoniem begraven... Vooraf gaf Daan aan dat ie geluk (met je gezin) en iets nuttigs kunnen doen (met werk) als belangrijkste te zien in het leven...In combinatie met zijn talent om in het duits te denken....denken in het duits/oostenrijks waar Ronald in zijn uppie ook helaas voor hem zeer veel tijd voor had...zou erop kunnen wijzen dat Ronald en Daan met elkaar verbonden zijn.
In Reïncarnatie Therapie volg je de ik-persoon Ronald ook na zijn overlijden...Dit gebied wordt ook wel het Tussenbestaan genoemd...het onstoffelijke ervaringsgebied tussen 2 levens in.... Middels vragen achterhaalt de therapeut samen met de cliënt(e) wat nu na de dood onverwerkt is. Wat voor een beslissingen de ik Ronald nu neemt. Hoe hij in de toekomst -lees een volgend leven- in het leven wil staan....
Zeer waarschijnlijk dat Ronald na zijn dood besefte dat dit niet de handigste manier (status, verstands-huwelijk) was om een leven vorm te geven... Dat ie het in een volgende ervaring op andere waarden zou baseren (geluk in gezin, nut binnen werk)... Precies zoals Daan nu in het leven staat...

Overigens: als kijker krijgen wij de informatie dat het een consult van 1 uur is, toch zei Daan in de uitzending: "......neemt twijfel wel weg van die sessies"...(meervoud, dus meerdere sessies)

Voor een definitieve conclusie ontbreekt helaas mij Rob voldoende informatie...
- Betreft het een vorig leven van Daan....
- of een 'toevallige' ik-passant op het moment van de open-inductie...
- of een
loge al langer aan Daan verbonden....


Daan zelf zag ook zelf meer dan 1 verklaring voor zijn trance ervaring:
"Mijn ervaring heeft mij eigenlijk alleen nog maar meer gerust gemaakt over
...wat er gebeurt als je dood gaat..... En wat er daarna dan eventueel allemaal nog komen gaat... Want 't is in ieder geval dan niet klaar.....
En 't sterven zal ook niet zo erg zijn... Dat gevoel had ik daarvoor niet en nu wel, dat heb ik in ieder geval nu wel aan mee gekregen...."
"De enige twijfel dat ik heb is of 't dan wel
.... mijn vorig leven was...
ik ben overtuigd dat ik dat niet vanuit mezelf kan weten, wat ik van dat leven heb ervaren... dus het komt ergens vandaan... Ik heb geen idee waar vandaan dus, dat dat dan
.... zelf eerder heb meegemaakt is dan het meest logisch.....
maar stel dat er nou een soort van
.... zielen bestaan die mij het een en ander zouden influisteren.....
zou ook even absurt klinken.... Dus dat zou ook zo maar waar kunnen zijn.. dat kan ook.. Dat is 't enige wat ik niet zeker weet... Wat ik 100 % zeker voor mezelf weet, is dat
.... er meer is dan dit leven....


Tot zover de eerste serie van 8 afleveringen....


A F L E V E R I N G   7 

7e aflevering:

Carmen Strahl nu 31 jaar ervaart zich als Catharina 35 jaar in Berlijn 1938

In deze aflevering volgen we een nuchtere "tukker" naar Berlijn....
Een deel van de herinneringen waren niet meer trace-baar door de stevige bombardementen van de geallieerden...En een gebouw dat erna de oorlog nog wel stond is in 1950 af gebroken...

Tot nog toe is dit de aflevering met de de grootste kans dat het een eerder leven van de deelnemer betreft -in dit geval van Carmen dus- ... Groot ook de kans dat het een AuraLogé betreft...
Uitleg hier op de site bij Aura Logé TEST en vooral voor de sceptici onder ons de uitleg bij Logé onder de Leden ;)

Carmen vertelt dat het voor haar duidelijk is dat ze van kinds af aan wist dat ze in het ziekenhuis wilde werken....

Als Catharina vertelt ze tuberculose gehad te hebben...
haar hele leven in het teken van zwakte en ziekte stond...
ze jong door de tuberculose gestorven is...
Ze sprak over de boosheid die ze tijdens het sterven ervaarde....
en het alleen zijn tijdens het sterven...
niet toegekomen te zijn aan leven...trouwen en kinderen krijgen....

Carmen is nu van beroep kinder-verpleeg-kundige....
De onverwerktheid: hele leven ziek(elijk) geen kinderen (kunnen verzorgen) ...een leven dat aan je voorbij gaat...kan wijzen dat Carmen nu Catharina van toen was, gelet op haar leven en werk van nu...

Echter... komt in therapie zo'n ervaring door...

- voor alle duidelijkheid de deelnemers aan Wie Was Ik? zijn niet bij mijn collega Louis voor therapie, zijn dus geen cliënten, dus niet in therapie ! -
...zal een Reïncarnatie Therapeut al voordat de ervaring doorbreekt op de opmerking: "van kinds af aan wist ïk dat ik in het ziekenhuis wilde werken"....door gerichte vragen willen achterhalen wat dat preciese "van kinds af" moment nu is...Is er iets gebeurt in haar vroege jeugd waar het weten in het ziekenhuis te willen werken wakker geworden is ?.... Door gerichte vragen zal ik dan ook samen met mijn cliënt(e) achterhalen of het een eerdere eigen ervaring dan wel een ervaring betreft van een AuraLogé ik-energie...
En als het een AuraLogé betreft zal ik daar eerst aandacht aan geven omdat dat de efficientie van de Reïncarnatie Therapie aanpak nog eens aanzienlijk verhoogd....

Een vorig Leven van Carmen of een AuraLogé ?
En tv aflevering verstrekt natuurlijk niet alle informatie die in het consult aan bod gekomen is, en ook niet alle informatie die na afloop of in gesprekken met Derk de revue gepasseerd zijn....

Ik voorzie de afleveringen enkel van mijn inschattingen en kanttekeningen gebaseerd op wat ik - net als de kijker- te zien gekregen heb... Echter ik heb voor op de gemiddelde kijker dat ik 10 jaar full-time werkzaam ben als Reïncarnatie Therapeut ....

Samenvattend : de eerste aflevering van de 7e aflevering tot nog toe !!! waar het een vorig leven van de deelnemer geweest kan zijn....

Maar zonder additieve informatie kan ik geen definitieve conclusie trekken...


A F L E V E R I N G   6 

6e aflevering:

Harry 57 jaar ervaart zich als Louis in Salzburg Oostenrijk in het jaar 1742...


Een nieuw land voor de Wie was Ik afleveringen tot nog toe: Oostenrijk....

Harry de deelnemer aan deze aflevering over zichzelf:
3 zaken 't belangrijkste in mijn leven: geluk...plezier in werk...en gezondheid...
en vertelt erbij een jaar uit de running geweest te zijn door een infarct...
33 jaar getrouwd te zijn en dat ie etaleur van beroep is....

Harry terugblikkend in Salzburg op zijn trance ervaring en hoe hij het hier in Salzburg ervaart:

De plaatsen die ik (in trance) gedroomd heb, ben ik nooit geweest....
't opmerkelijkste:
Ik zag mezelf lopen, dat 't zo helder was,
ik rook de omgeving, ik voelde de kleren die ik aanhad,
't was geweldig...
't is natuurlijk geweldig dat je droom werkelijkheid wordt...
Of ik (in Salzburg) de droom kon terugvinden was spannend en ook beetje eng...Wat toen gezien, nu ga beleven...beetje dubbel...
Exact deze kerk heb ik omschreven, ja is absoluut wonderlijk..ongelooflijk..Ik heb absoluut die torens gezien..Zie 't nu echt, alsof je uit een droom ontwaakt....Ja geweldig, ook wel een beetje angstig, vind 't heel raar...alsof bepaalt visioen helemaal terugkomt...ongelofelijk is adembenemend..wat een prachtig verhaal..is niet te geloven....fantastisch....ben sprakeloos...100% 't gevoel hier eerder geweest, ik heb daar gezeten...Een prachtbeeld dat je dat terug kunt halen..overvalt me een enorm stuk rust, heel belangrijk...als daar zat (als Louis) voelde als bevrijding....maar was eenzaam en triest, maar als ik achter 't orgel zat dan viel 't van me af...Was ik in een trance....Wat me nu ook overvalt.....ik was eenzaam, zoekend....waardoor gekomen weet ik niet, maar vond rust in mijn muziek...

tot zover Harry tijdens zijn bezoek aan Salzburg...meer bij de pagina Komende Wie Was Ik over Harrys consult en bezoek aan Salzburg...

Over trance:
Hoe iemand een trance ervaart is heel verschillend, soms een soort innerlijk weten zonder duidelijke beelden...Soms in geur kleur en smaak bij wijze van spreken...Harry is een voorbeeld van dit laatste:..Ik zag mezelf lopen, dat 't zo helder was, ik rook de omgeving, ik voelde de kleren die ik aanhad,
Er is geen eenduidige regel hoe trance ervaren 'dient' te worden...
een ieder doet het met zijn talenten. Harry heeft een sterk visueel beroep: etaleur....en er gaan vast veel materialen door zijn handen...Niet zo verwonderlijk dat zijn trance dan ook door hem zo met meerdere zintuigen ervaren werd....

Vorig leven?:
Voor wie deze analyses van mij (rob) volgt zal het niet zo verrassend zijn dat ook nu weer er volgens mij geen indicaties zijn dat deze ik-persoonlijkheid Louis een vorig leven van Harry betrof..... Opnieuw gebaseerd op de informatie die Harry over zijn huidihg leven gaf. Er geen overeenkomst was met 'het beladene' van Louis leven: (triest, ongelukkig en eenzaam en geen geliefden en vrienden om zich heen)

Harrys leven heeft als enige overeenkomst het kunstzinnige...

Nogmaals wat houdt een Open inductie in bij een trance consult:
ook bij eerdere analyses van afleveringen al gegeven
En open-inductie is een open invitatie voor een willekeurige Ik-persoonlijkheid om door te komen -
Komt u maar.... wij de therapeut en ik de Wie Was Ik deelnemer staan er open voor...

Dit in tegenstelling tot ReïncarnatieTherapie:
Juist een klacht van de cliënt(e) wordt als ingang genomen...
In zo'n sessie komen therapeut en cliënt(e) dan in contact met een ik-persoon met een leven waarin alle klachten -lees ladingen- waarmee de cliënt(e) in huidig leven worstelt voorkomen...
Als vervolgens in de sessie aan deze doorkomende ik aandacht gegeven wordt.
Leidt dit er toe dat de ladingen eindelijk verwerkt worden en eindelijk nu - in het heden - nu dus in de sessie- ophouden er toe te doen voor de doorkomende ik-persoon - En blijken tevens de klachten bij de cliënt(e) mee te verdwijnen !!!

Cliënt blij, therapeut blij:
Want daar is efficiënte goede therapie voor bedoelt:
Snel klachten vrij te worden en geheeld verder te kunnen met je leven....

Vandaar Reïncarnatie Therapie middels deze Site Warm aanbevolen:

Daarom op vele paginas uitgebreid uitleg over het nut en de effectiviteit van Reïncarnatie Therapie en de er aan verwante therapie Aura Logé Therapie.
Voor een ieder die zich nader wil informeren.

Tot zover aflevering 6, nog 2 te gaan....


A F L E V E R I N G   5 

5e aflevering:

Heidi 27 jaar ervaart zich als Claire in Engeland, rond 1782...


Nav de aankondiging leek het mij Rob -als reincarnatietherapeut- goed mogelijk dat dit een eigen vorig leven van een deelnemer betrof...In dit geval dus een vorig leven van Heidi.. Zou dan dus de eerste keer in deze Wie Was Ik serie naar mijn mening... Echter ook nu weer waren er uit de uitzending en wat Heidi over haar eigen leven zei geen indicaties dat het een eerder leven van haar zelf betrof:
In een normale therapie sessie wordt als ingang een klacht genomen ..zie bijvoorbeeld bij Hoe gaat: in therapie zijn bij Rob bij het kopje Je eigen pijnpakketje....

Heidi vertelde niets over 'ladingen' dwz heftige emoties bij thema's die overeen kwamen met thema's uit het leven van Claire.... Een leven waar veel pijn in zit en eindigt met zelfdoding door Claire.... Echter na zelfdoding voelt de pijn nog steeds niet als voorbij...zoals in een Praktijk voor reincarnatietherapie blijkt als er in een vorig leven van een cliënt(e) zelfdoding aanbod komt... De gevoelens die je over je zelf en de wereld hebt na de zelfdoding zijn steeds heel herkenbaar als gevoelens waar ook de cliënt(e) in zijn huidig leven mee worstelt......

In de uitzending met Heidi - gelukkig voor haar - bleek niets van dit alles...

En -zoals al eerder door mij uitgelegd bij eerdere analyses- dat is niet zo verwonderlijk want bij deze Tv opnames gebruikt mijn collega Louis echter een open inductie zonder een klacht (het eigen pijnpakketje) van de deelnemer als ingang. In wezen wordt er dan dus een open invitatie gedaan aan ieder willekeurig aanwezige Ik-persoon energie om door te komen via de 'openstaande' deelnemer....Lees er ook mijn analyses bij de eerdere uitzendingen op na over het effect van open inductie ....

Over de uitzending zelf nog dit:

De uitzendingen lijken wel erg veel op elkaar helaas: kastelen, kerken, rivieren...

Beperk me daarom tot een uitspraak van Derk Bolt die echt niet kan als iemand zich serieus op zijn taak voorbereid....Want met de volgende uitspraak sloeg ie de plank wel erg mis...

"Vind je dat reëel dat te projecteren op een kind"

als reactie op het vermoorden door Claire van het buitenechtelijke kind van haar man, door het lange tijd onder water te houden.....

Derk blundert hier toch wel erg:

Hoezo zijn heftige emoties reëel en
wat bedoelt Derk eigenlijk met projecteren....
en hoezo spreek Derk er Heidi op aan.....

Van een presentator zoals Derk mag verwacht worden dat ie zich enkel beperkt tot mee oplopen met de deelnemers....

Want wat staat er ook al weer over in hun eigen KRO aankondiging:
Eindredacteur Paul Vertegaal zelf ziet de belevenissen van de deelnemers als een ‘onverklaarbaar fenomeen dat serieuze aandacht verdient’.
“De interpretatie laten wij geheel over aan de kijker, zoals we dat ook doen bij het KRO programma Wonderen Bestaan.
Wij registreren slechts de verhalen,
die geheel volgens de traditie van programma’s als Spoorloos en Memories, kunnen worden omschreven als bijzondere verhalen van gewone mensen.” Klik hier voor het hele KRO artikel

Hopelijk blijft het dan ook bij deze uitglijer van Derk Bolt.....


A F L E V E R I N G   4 

4e aflevering: Edward 36 jaar ervaart zich als Jean in 1753, Normandië Frankrijk

Edward over zijn consult ervaring:
"Ik heb nooit veel met Frankrijk gehad, denk eigenlijk niet dat er iets is als vorige levens. Denk wel dat onze geest veel rijker is dan dat we bewust weten wat er in zit. Dat je dingen zegt in zo'n sessie die dan ook nog kloppen. Je dingen kunt beschrijven die je nooit met eigen ogen gezien hebt. Op moment er een vraag gesteld was (door therapeut) riep ik (een antwoord)....niet dat ik 't echt voor me zag. Nu hier in Rouen Frankrijk verwacht ik niet zo veel, 't waren associaties, waar ik dat vandaan gehaald heb ?...Ik dacht je associeert er wat oplos.... Vrij associeert... Dat dan ook nog kloppend verhaal, op z'n minst opmerkelijk. " Over ligging huisje bij kasteel waar Jean woonde: " 't is erg toevallig, laten we 't zo noemen... In het consult gaf Jean aan een goede -bijna geen meester knecht- relatie met de landheer te hebben. En wat blijkt tijdens het bezoek met Derk Bolt aan het kasteel: de landheer noemt de tuinman in het testament en beloond hem zelfs met 200 pond lijfrente. Edward hierover: "Is wel een opmerkelijke overeenkomst. Dat 't klopt dat je denkt je 't uit je duim zuigt....".

niet dat ik 't echt voor me zag:
Informatie die omhoog komt wordt door in-trance-zijnden, zoals nu door Edward niet altijd gezien. Toch geeft Edward, zich hier de ik-Jean voelende, een antwoord. Het is dus niet altijd letterlijk zien. Het is een 'innerlijk weten'' wat het antwoord op de vraag is. Blijkbaar kan antwoord gegeven worden...Edward hierover: Op moment er een vraag gesteld was (door therapeut) riep ik (een antwoord)....niet dat ik 't echt voor me zag.

De dagelijkse praktijk:
Zelfs als een cliënt(e) zegt: "Ik zie 't niet, weet 't niet .... " Komt er op een vraag als : "Stel je het wel ziet.. hoe ziet dan ....." alsnog een beschrijving, een antwoord.... Een Reïncarnatie Therapeut werkende met trance, regressie technieken, werkt met het on(der)bewuste. Het bewust meedenken van de cliënt(e) passerend!!! Fransje in aflevering 3, verderop op deze pagina omschrijft dat treffend: "voortdurend in discussie (in mijn hoofd) met mezelf en kwam al weer een antwoord (uit mijn mond)...." ) De 'bewuste' cliënt(e) becommentarieert... de doorkomende ik-energie antwoord als het ware... Door steeds opnieuw een cliënt(e) uit te nodigen te antwoorden komen therapeut en cliënt(e) vraag voor vraag meer en meer in contact met deze ik-beleving die doorkomt....
Steeds minder becommentarieert de bewuste cliënt(e), steeds 'makkelijker' komt de informatie door...En toch...dat is het mooie van deze aanpak: cliënt(e) is altijd 'mede' aanwezig, er gebeurt niets wat de cliënt(e) niet wil....

Edward een maand later: "Ik denk dat de invloed op mijn leven relatief beperkt was, wist wel behoefte had om minder hectisch rond te rennen, 't was een mooie ervaring om een keer zo bij 't onbewuste te zijn...Als weer te veel loop te rennen even stapje terugdoen....

Bij mijn eerdere analyses merkte ik op een eigen eerdere levenservaring of toch niet?
In deze 4e aflevering van Wie Was Ik kwam geen traumatisch mogelijk onverwerkte ervaring van Jean door...'t was een zeer aangenaam leven...Edward zelf leeft ook prettig geeft ie aan, hooguit 21 eeuw achtig nogal wat hectisch.... Dus ook nu in deze uitzending geen indicatie dat bij deze open inductie aanpak een eigen onverwerkte eerdere levenservaring doorkwam....

Wie weet in 1 van de komende 4 afleveringen, we zijn pas op de helft ;) van deze (eerste?) serie van 8 Wie Was Ik afleveringen van de KRO....


A F L E V E R I N G   3 

3e aflevering: Fransje 28 jaar ervaart zich als Anna in 1870....


Fransje zegt in de uitzending onder andere:

"Wel knap als ik 't allemaal bij elkaar gevonden heb.... sta met beide benen op de grond.... vind 't heel moeilijk een uitspraak over reïncarnatie te doen, ben er best wel dicht bij geweest: in een vorig leven...kwam binnen in de sessie in de toren van de kerk, daar zat ik vaak blijkbaar....Je iets ziet wat nog nooit gezien hebt en dan toch (nu in brussel) wat bij voelt ergens vandaan...had niet verwacht dat ik 't echt zou herkennen, was toch wel heel verrassend om toch wat te zien wat ik (in sessie) 'gezien' had..."

trauma:
In de sessie komt een traumatisch ervaring omhoog: " minder goede herinneringen aan deze buurt....ga er nooit heen (die buurt) woont iemand die ik niet wil zien...toen ik klein was door iemand mee naar binnen genomen..."

over trance:
Derk vraagt hierover of 't niet eng is als therapeut je ergens naar toe wilt leiden waar je niet heen wil....(therapeut nodigde haar uit die wijk in te gaan)...Fransje gaf aan dat ze vooral de emoties maar niet de beelden er bij ervaarde...

" dat er dingen zijn in mijn hoofd, die dan hier waar worden en ik er heel veel herkenning bij heb...is echt heel heel bizar...."

"voortdurend in discussie (in mijn hoofd) met mezelf en kwam al weer een antwoord (uit mijn mond)...." Deze uitspraak van Fransje geeft dus aan dat het niet zomaar "bedacht / verzonnen" wordt...Blijkbaar is het onder bewuste eerder dat het bewuste denkhoofd;) deel.....

Een bekende misvatting: Therapeut praat het je aan...
De opmerking van Fransje dat ze emoties voelde, maar niet de beelden bij de traumatische ervaring, geeft aan dat het dus niet zo is dat een therapeut je maar alles kan laten ervaren of sterker nog kan aan praten... Maar doordat de therapeut de aandacht erop richt, als 't ware je er even bij stil zet...is er ook even de tijd voor het onderbewuste om de gevoelens erbij te voelen...

Er gebeurt dus niets wat jij als in trance zijnde persoon niet wil!!!
Zo werkt het en niet anders (gelukkig maar)

Het is een therapie waar je beide gelijkwaardige inbreng hebt...
In de praktijk van reïncarnatie therapie gaat een geschoolde therapeut dan ook steeds gelijkwaardig en zorgvuldig met je om....(zoals ook mij collega Louis de Bie dat steeds doet in deze afleveringen)

Kanttekeningen:
Zoals al op diverse pagina's op deze site aangegeven informatie die doorkomt betreft een ooit eerder geleefd leven.....Er komt een ik energie door via de in trance zijnde Fransje..

Een ik-persoon die dat alles ooit omstreeks 1870 in het "brusselse" heeft meegemaakt....

Maar ook net als de eerdere afleveringen een bewijs van reincarnatie of een bewijs dat nu juist dit een eerder leven is van Fransje...??


A F L E V E R I N G   2 

2e aflevering: Pieter Baaijens 26 jaar, ervaart zich als Herk 35 jaar......

Ook nu weer werden veel van de zaken die in trance bij Pieter omhoog gekomen waren, na grondig speurwerk op gespoord en ook nu weer mooi in beeld gebracht door de Kro...


Pieter: "Ik geloof wel dat er iets is..."

Pieter: "Heel raar ene kant ik heb alles verzonnen, andere kant begin je te twijfelen aan 't beeld van de wereld, heel surrealistisch, ik leef nu en voor de rest is er niks en dat 't dan (al die opgekomen beelden) allemaal in één stad (terug te vinden zijn)...bizar gevoel"

Pieter over het proces van in trance zijn: " 't eerste wat in je opkomt moest je zeggen, gevoel dat ik alles aan 't verzinnen was." Zoals in mijn analyse over de eerste aflevering al opgemerkt een bekende reactie van personen die voor 't eerst met trance in aanraking komen..

Hoe werkt trance:
Tijdens het bezoek aan Aken (Aaachen) bleek dat de informatie over de kerken door elkaar heen liep. De buitenkant van de ene en de binnenkant van de andere kerk werd omschreven... In trance kan heel makkelijk íets verprongen in de tijd. Dus het zien van de buitenkant van de kerk en het zien van de binnenkant in de kerk speelde zich af op 2 niet aan eengesloten tijds-momenten.... Tijdens de trance sessie lijkt 't dan over één tijdsmoment- dus over 1 kerk- te gaan......Dit maakt de informatie niet minder betrouwbaar....Het is eigenlijk van zelf sprekend dat informatie die omhoog komt in trance niet altijd met naam en toe naam en details accuraat kan zijn. De informatie komt per slotte door via de in trance zijnde persoon -in dit geval Pieter.
In wezen fungeer je op dat moment als een soort van medium.... En gebeurt het zelfde als met informatie die mediums doorkrijgen. Ook die klopt niet altijd tot in alle details. Of slechts voor een deel.

Overigens: in Reïncarnatie therapie wordt eigenlijk nooit om details gevraagd. Namen, jaartallen doen er eigenlijk niet toe, het doel van therapie is om cliënten efficiënt en blijvend van hun probleem af te helpen...En dan maakt het niet uit hoe de kerk heet of de streek ;)

Meer over Trance, Reïncarnatie Therapie (en eraan verwante therapieën) en het nut van deze aanpak staat elders op deze R.O.B. Praktijk site.....

Een vorig Leven van Pieter?:

De ik-persoon Herk kwam door een ongeluk -het breken van zijn nek- aan zijn einde.
En Pieter zegt over het boeren bestaan: "Nu (als Pieter) heb ik er zelfs iets op tegen.... vind 't een hard bestaan. Altijd een afschuwelijke hekel gehad om mee te moeten helpen in de moestuin vroeger" Puur gebaseerd op Pieters al jaren duidelijke afkeer van 'boeren' is er een gerede de kans, dat het leven van Herk 'iets' met Pieter van doen heeft.
Als Reïncarnatie Therapeut is ook nu voor mij echter niet op grond van de gepresenteerde informatie in deze 2 aflevering op te maken of 't betekent dat het een eerder leven van Pieter betreft....
Maar net als de eerste aflevering het is wel degelijk helemaal gevoeld en ervaren door Pieter.
Dus voor alle duidelijkheid het is absoluut niet 'verzonnen':
Het is ook nu weer een leven van de ik-persoon Herk en is doorvoeld door de deelnemer aan deze 2e aflevering Pieter tijdens het TV-consult.

Zelf belangstelling voor therapie: een overzicht van Goede therapeuten in je regio


A F L E V E R I N G 1 

1e aflevering: Margriet Metz 40 jaar, ervaart zich als Lilian 32 jaar......

Een mooie integere KRO verfilming van Margriets consult en zoektocht. Mooie montage.. Prachtige presentatie van herbeleving....Mooi hou Derk informatie nazocht, het leek Spoorloos wel :) ...Bijzonder hoe Margriet de trance gevoelens- nu in Pau - opnieuw ervaarde....


R.O.B. Analyse: Wat is er uit deze 1e uitzending op te maken?
Was dit nu een eigen eerdere levenservaring of kwam 'willekeurige' ik-energie door in het open consult met Margriet ?... Margriet sprak niet over problemen -angsten, twijfels, fysieke problemen- rondom de zwangerschap of geboorte van haar eigen dochter. De ik-persoon Lilian kwam met veel psychische pijn aan haar einde : in 't kraambed en haar babytje redde het ook niet. Plus de intense pijn om zo'n gelukkig leven ineens te moeten loslaten en bovendien de pijn te zien van de partner. Dit is niet zomaar verwerkt ..... Erna overheerst het gevoel zich schuldig te voelen naar man en kind. Zich zelf verwijten iets na gelaten te hebben, dat deze dood voor haar en kind had kunnen voorkomen. Niet verwerkt dus...
Het zo makkelijk doorkomen geeft slechts één ding vooral aan: het verlangen van deze doorkomende ik, Lilian om als nog te helen ....

In ReïncarnatieTherapie wordt in een regulier consult een klacht als ingang genomen. In deze Wie Was Ik ? tv- serie wordt via een open Trance inductie gekozen. Dit is dan ook een open invitatie voor 'willekeurige' ik-energie om door te komen. Het betreft dan wel een ooit geleefd leven van -in dit geval- een ik, Lilian uit Pau, maar meer is hier dan nog niet uit op te maken....

In trance is het voelen van heel intens de pijn, emotie niet een garantie dat het een eigen ervaring is...Een voorbeeld..Stel een zoontje van cliënte komt door die kort geleden overleden is op 6 jarige leeftijd . In de sessie kan de cliënte zich zo verbonden gaan voelen met haar overleden zoontje, dat ze in wezen haar zoontje wordt op dat moment...De Therapeut spreekt dan tegen de cliente alsof 't het zoontje is.. Het zoontje antwoordt de therapeut rechtstreeks en praat helemaal in de ik-trant.. Alle emoties en fysieke gevoelens zijn aanwezig, dus worden gevoeld door cliënte...

De meeste cliënten blijken makkelijk in trance te gaan en het blijkt heel makkelijk om in te tunen op niet eigen energie, lees de diverse voorbeelden bij de Aura Loge pagina's.. Dus zonder gerichte klacht kan er in zo'n open consult dus een 'willekeurige' ik-energie doorkomen....

Samenvattend: Er komt wel degelijk een ik door, die Lilian heet en in Pau geleefd heeft, maar gelet op het ontbreken van lading (angsten ed) op zwangerschap en het ontbreken van lading op baren bij Margriet is het niet aannemelijk dat het een eigen eerdere levens ervaring is. Ook betreft het geen voortdurend aanwezige auraLogé want dan ook zou ze de net geschetste klachten gevoeld hebben. (nog een 'heel kleine' tweede reden Margriet heeft niks met Frankrijk)

Conclusie: Uit de informatie gepresenteerd in deze eerste aflevering is niet op te maken dat het een eigen vorig leven van Margriet betreft.. Dus deze aflevering nog geen bewijs dat reïncarnatie bestaat, zover dat al te bewijzen valt ;)
Op naar de tweede aflevering.....


 

Adres, telefoon, e-mail    Workshops    Route Info    Tarieven    Links