als Therapeut

Rob schrijft heel wat op in een sessie

Waarom ben ik Reïncarnatie Therapeut geworden en inmiddels al 11 jaar zodanig aan 't werk ?
Zie ook: Rob geïntervieuwd door de Trouw

Motivatie:
Al vanaf mijn 14e jaar praat ik met mensen over wat hen bezighoudt.
Hoe ze dingen ervaren. Mij interesseert vooral de binnenkant van mensen.
Ook was ik al heel jong sterk geïnteresseerd in het spirituele aspect van het leven. Van jongs af aan probeerde ik al gesprekken met mensen te hebben die ergens over gingen, geen gesprekken over koetjes en kalfjes.

Na vele omzwervingen vanaf mijn twintigste :
-Huwelijk, eigen woningen verbouwen, carrière, jonge kinderen, scheiding -
kwam ik vanaf 1990 weer terug op mijn pad van spiritualiteit en ik volgde vervolgens vele cursussen op dit vlak en las zeer veel boeken en sprak steeds meer gelijkgestemden.
Op mijn tocht kwam ik in aanraking met de opleiding voor Reïncarnatie Therapeut van de N.V.R.T. de Nederlandse Vereniging van Reïncarnatie Therapeuten.
Toen ik met deze opleiding kennismaakte tijdens een introductie-weekend in een voormalig zustersklooster in Vogelenzang op de grens van Noord- en Zuid Holland. Was ik direct geraakt door de integere manier waarmee de docenten met ons omgingen. Hoe zuiver en integer er tijdens sessies met onze problematiek omgegaan werd. Het leek mij een opleiding van een zeer hoog niveau en gaf mij het gevoel thuis te komen: Ik voelde me erg verwant met veel van de aanwezigen. En nadat ik 3 maanden op de opleiding zat, wist ik het zeker dit is datgene wat ik wil zijn: Reïncarnatie Therapeut.
En inmiddels blijkt het meer dan waar te zijn ik oefen niet het beroep van Reïncarnatie therapeut uit. Ik ben Reïncarnatie Therapeut en inmiddels vooral ook Aura Logé Therapeuten zo nu en dan Naasten Therapeut).
Ik heb inmiddels al zo vaak in mijn prachtige werk mogen ervaren dat mijn cliënten tot volledige - honderd procent - heling gekomen zijn. En het komt dan ook regelmatig voor dat ik met vochtige ogen een moment van volledige catharsis (genezing) van een cliënt beleef.
Ik ervaar dan ook vaak een grote dankbaarheid dat ik dit werk mag doen, en dat kker op keer cliënten/es met al hun kwetsbaarheid toch vertrouwen in me stellen. Na afloop van een sessie bedank ik de cliënten dan ook vaak voor de middag.
Door het geven van therapie ervaar ik ook als zeer prettig ‘site -effect’ dat ik zelf ook nog steeds heel en groei. En derhalve ‘lekkerder in mijn vel’ kom te zitten. Ik voel me gelukkiger, completer, in balans: mijn leven heeft meer kwaliteit.
Inmiddels na 10 jaar als therapeut blijkt ook dat ik de therapie steeds meer op mijn eigen unieke manier als Rob geef. Ik ontwikkel me door iedere sessie die ik geef.
Vandaar ook de door mij ontwikkelde nieuwe vormen: Aura Logé Therapie en Naasten Therapie.

Nog even over de wettelijk eisen om me Reïncarnatie Therapeut te noemen:
Reïncarnatie Therapeut is geen beschermde beroepsgroep. Een ieder kan zich zo noemen en alhoewel het een vorm van psycho-therapie is mogen wij ons niet Psychotherapeut noemen, derhalve - helaas - ook om andere redenen geen BIG -registratie mogelijk middels de wet:
B eroepen in de I ndividuele G ezondheidszorg.

Maar aan Wie geef je je over:
Ik hoop dat mijn uitgebreide site over mij en mijn therapieën je in ieder geval het gevoel geeft met een serieuze integere zuivere therapeut van doen te hebben.
Lees vooral ook de pagina Spelregels over bijvoorbeeld klachten

De Therapeut Rob:
Voordat je komt voor een vervolg sessie, bereid ik mij 1 uur voor op je komst. In dit voorbereidings-uur maak ik een samenvatting van je laatste sessie en lees ik alle samenvattingen van eerder sessies door. Zorgvuldig bereid ik me op je komst voor. Dit zorgt dat ik bij aanvang van de nieuwe sessie volledig paraat heb wie je ook al weer bent: wat je problemen zijn wat je in dit leven en de ons op dat moment bekende eerdere levens hebt meegemaakt.
Dit leidt er toe dat ik volledig afgestemd ben op je en ik tijdens de sessie optimaal voor je aanwezig ben. Optimaal aanwezig: Al mijn kennis over je heb ik weer paraat en ik ben zelf volledig omgeschakeld door dit uur van voorbereiding en afstemming op je van de mogelijke actuele kwesties van de privé-Rob naar de therapeut-Rob
Tijdens sessies (of uitprobeerconsults) voel ik me in een hele kalme liefdevolle zuivere energie, vol mededogen, zonder oordeel over je en volledig aanwezig in het moment. Verleden en toekomst bestaan dan niet, mijn privé-leven doet er dan niet toe, slechts de cliënt(e) doet er toe.
Vaak zeg ik dan ook tegen mijn cliënten: 't enige dat ik ben en wil zijn, is dat ik door je als helend gereedschap ben in gehuurd ! Daar betaal je me voor, dan mag je dat dan ook van me verwachten. Het enige dat ik tracht te doen is naar beste vermogen mijn vakkennis, ervaring en intuïtie in te zetten voor je om zo efficiënt mogelijk gereedschap te zijn om de oorzaak in je te helpen vinden. Maar ook ik ben een mens, ik overzie wel eens wat, ik weet 't soms ook (even) niet. Ik ben niet perfect, ook ik maak fouten. Maar op mijn volledige inzet mag je rekenen.

Nazorg:
Als cliënt(e) zich onverhoopt niet prettig voelt na afloop van een sessie in de dagen erna, (lichamelijk en of geestelijk) kan een cliënt(e) mij altijd bellen voor raad en hulp Op alle tijden van de dag, dus ook 's avonds of in 't weekend. Je kiest er als cliënt(e) per slot niet voor je zo te voelen. Soms wordt er dan besloten een extra sessie in te lassen als de nawerking van de laatste keer onverhoopt te heftig is. Gelukkig gebeurt dit slechts zelden.In mijn praktijk eens op de 50 sessies. Dus de kans erop is niet zo klein, gelet op de gemiddeld 7,5 keer die een 'gemiddelde' cliënt(e) komt. Bovendien streef ik erna sessies 'rond' te laten eindigen. Rond wil zeggen om alle pijnlijke lagen die omhoog komen in een sessie ook in de zelfde sessie te helen, zodat ze niet tot klachten leiden in de dagen erna.


 

Adres, telefoon, e-mail    Workshops    Route Info    Tarieven    Links