SpelregelsBen Ik of ben ik niet in beeld,zoiets als to be or not to be

SPELREGELS: Wat mag de cliënt(e) van mij verwachten en wat mag ik als therapeut van de cliënt(e) verwachten.

De cliënt(e) mag rekenen op:

Geheimhouding:
Ik niet met derden praat over wat mij in vertrouwen ter oren is gekomen. De door mij vastgelegde rapportage niet toegankelijk is voor derden. Ik sta ingeschreven bij de Registratie Kamer in Den Haag in het kader van de Wet Persoonsregistratie. Deze wet dient ter bescherming van de privacy van de cliënt(e).

Lichamelijke, geestelijke integriteit:
Voor mij ondenkbaar dat ik als therapeut over grenzen van mijn cliënt(e) heen zou gaan. Cliënt(e) mag 100% zuiver en integer handelen van mij verwachten ! Cliënt(e) mag er voor 100% van uit gaan dat ik het vertrouwen niet beschaam !

Afhankelijkheid:
Ik nooit een cliënt(e) afhankelijk van me zal maken. Blijkt in de loop van de therapie dat cliënt(e) moeite heeft mij los te laten, zal ik dit bespreekbaar maken om met behulp van mijn vraagmethoden helder te krijgen wat de onderliggende oorzaak is.
Voorbeeld: Blijkt dat cliënt(e) geen vertrouwen heeft dat heling aanhoudt, doen we een sessie op vertrouwen in eigen kunne. Dit om de onderliggende oorzaak te helen. Met als resultaat dat cliënt(e) nu wel vertrouwen heeft om de therapie te beëindigen.

Andermans/ vrouws stoel:

- Medicijnen: Ik nooit zal zeggen dat je de voorgeschreven medicijnen niet moet gebruiken.
Daar ga ik niet over, dat is niet mijn discipline.
- Doktersbehandeling: Ik nooit zal zeggen dat je daar niet heen mag, ook daar ga ik niet over.
- Adviezen: Ik nooit adviezen geef over hoe te handelen met betrekking tot partner, kind, werk, instanties want ik ben geen maatschappelijk werker, ik ben je therapeut. En ik ga er als therapeut van uit dat alle antwoorden zich in je zelf bevinden. Dus als ze in je zitten, zijn ze ook te bereiken.
Want als blijkt dat een cliënt(e) sterk waarde hecht aan mijn mening, zal ik de cliënt(e) hier op attenderen en met de cliënt(e) de oorzaak zo nodig in een sessie opsporen en helen. Met als effect dat cliënt(e) zelfstandig beslissingen neemt vanuit kracht, inzicht en innerlijk weten.

Nascholing:
Ik mijn vak onderhoudt door nascholing te volgen. Bijvoorbeeld door nascholingen te volgen bij de SRN, de school voor Reïncarnatie Therapie Nederland, onderdeel van de NVRT.

Nadere info:
Over mijn inzet en wat ik van jou de cliënt(e) mag verwachten:

Mijn volledige inzet:
Voorafgaande aan iedere vervolg sessie bereid ik mij 1 uur voor op je komst. In dit voorbereidingsuur maak ik een samenvatting van je laatste sessie en lees ik alle samenvattingen van eerder sessies door. Deze zorgvuldige manier van voorbereiden maakt dat ik bij aanvang van de nieuwe sessie volledig paraat heb wie je ook al weer bent: wat je problemen zijn wat je in dit leven en de ons op dat moment bekende eerdere levens hebt meegemaakt. Dit leidt er toe dat ik zo volledig mogelijk afgestemd ben op je en ik dus tijdens de sessie optimaal voor je aanwezig ben. Door dit uur ben ik volledig omgeschakeld van de privé-Rob naar de therapeut-Rob. Althans dat is mijn oprechte streven.

Want de privé-Rob is ook een mens met beperkingen, ook ik handel en denk dan wel eens bepaald onzuiver.

De therapeut-Rob:
Echter in mijn praktijk wil ik zo volledig mogelijk, vol mededogen, zonder oordeel over je aanwezig zijn in het moment zelf. Verleden en toekomst bestaan dan even niet, mijn privé doet er dan even niet toe, slechts de cliënt(e) doet er dan toe. Ik zie mezelf als ingehuurd gereedschap voor je. Het enige dat ik tracht te doen, is naar beste vermogen er voor je te zijn met al mijn kunde, ervaring en intuïtie om dienend aanwezig te zijn, zodat jij jezelf heelt.

Nazorg:
Als cliënt(e) zich onverhoopt niet prettig voelt, lichamelijk en of geestelijk na afloop van een sessie kan een cliënt(e) mij altijd bellen voor hulp. Soms wordt er een extra sessie ingelast als de reacties op de laatste sessie te heftig zijn.

Lees ook pagina Wie is Rob? voor meer over
hoe ik ben en hoe ik mijn beroep uitoefen.

Wat mag ik van Cliënt(e) verwachten:

Liefst niet later dan 2 dagen van te voren afmelden, tenzij sprake is van overmacht.

Zodat die sessietijd als nog toegewezen kan worden aan een andere cliënt(e)
- Voor nieuwe cliënten op de wachtlijst.
- Voor cliënten die liefst eerder willen dan de komende afspraak, die door drukte op een later tijdstip staat dan gewenst.

Dus door niet tijdig af te zeggen, kan er sprake van zijn dat je een ander onbedoeld benadeelt.
En als je helemaal niet afbelt ben ik Rob ook niet echt bli:!
Ik heb mij dan een uur op je voorbereid en in koudere periodes de ruimte al een uur lang elektrisch voorverwarmd.

Betaling:
Cliënt(e) betaald na afloop contant het overeengekomen bedrag.

Echter na afloop van de 1e keer:
- Ieder cliënt(e) betaalt deze eerste keer een extra € 45,- als aanbetaling voor de 2e maal.
Na de 2e maal:
- het afgesproken bedrag voor een sessie,

Na de 3e keer:
- het afgesproken bedrag min de al aanbetaalde € 45,- van de 1e keer
Na de 4e en eventuele volgende keren:
- het afgesproken bedrag voor een sessie,
Is een kwitantie gewenst, uiteraard verstrek ik je die dan.

Zo'n vooruitbetaling is vaak net die stimulans die cliënten nodig hebben:

Want hoe enthousiast cliënten ook vaak beginnen toch blijven ze vaak weg 1 van de eerste keren.


 

Adres, telefoon, e-mail    Workshops    Route Info    Tarieven    Links