uitprobeer CONSULTLoopt storm voor een consult, bootvrachten vol

Voor een naasten consult lees uitleg aan einde deze tekst

Kan ik 't eerst uitproberen ? Ja zelfs verplicht

ik wil namelijk dat je 'weet' waaraan je begint,
vandaar eerst voor ieder cliënt(e) een beurs- of praktijk- consult

- Want hoeveel je er ook over leest ook hier op mijn site.
Hoeveel je erover nadenkt het te doen.Met hoeveel vragen je ook zit.
Er gaat nu eenmaal niks boven zelf ervaren !

Uitproberen is een kort consult op cassette bandje opgenomen. Deze opname krijg je mee.

Een Consult bestaat uit:
Een voorgesprekje Reïncarnatie Therapie met Aura LogéTherapie samen =
Een korte introductie + kort voorgesprek + afronding +
(als je niet al gelijk na afloop een afspraak voor de therapie maakt)
nog een telefoontje van me hoe het je bevallen is en of je er een vervolg aan wilt geven.

2 soorten consults:
Beursconsult zo'n 25 minuten voor € 12,50-
Op Afspraak 60 a 70 minuten, kosten voor een praktijk Consult a € 50,-

Op Afspraak in de praktijk, kosten € 50,-
z'on uitprobeer praktijkconsults duurt 60 á 70 min.
Cliënten krijgen het gesprek op een cassettebandje mee naar huis.
En er is kruidenthee voor je.

Beursconsult, kosten € 12,50
Op beursen in de regio geef ik korte uitprobeer consults van ongeveer 25 minuten. Zie bij Nieuws waar en wanneer ik de komende periode op beursen sta.Wat is het nut van eerst uitproberen ? Hoe gaat 't in zijn werk.
Je ontmoet mij en ervaart mijn manier van met je omgaan.
Er gaat nu eenmaal niks boven 't zelf ervaren,
zelf ontdekken hoe 't in zijn werk gaat,
hoe 't op je overkomt, of het je het gevoel geeft dat dit wel eens de oplossing voor je kan zijn.

Vragen worden beantwoord.

Heb je meerdere problemen (lichamelijk en/of geestelijk) kiezen we er samen één van uit
om in het korte voorgesprekje op in te gaan. Ik geef je zo mogelijk een diagnose wat de oorzaak van je probleem is. En hoor ik duidelijk Aura Logé kenmerken,
zeg ik je dat en leg uit waarom. Vaak wordt er zelfs in een kort beursgesprek al contact gemaakt met Aura Logé energie

Ik deel sowieso met je wat ik je 'tussen de regels' door hoor vertellen,
zodat je merkt hoe ik naar je luister, hoe ik met je informatie omga.

Een uitprobeerconsult is dus vooral een kort voorgesprekje, nog geen therapie,
ik breng je nog niet naar 't verleden, we raken het verleden hoog uit aan.
Als je als cliënt(e) in therapie bent, 'doen' we ook regressies (herbelevingen).

Lees voor opbouw therapie, hoeveel sessies, de pagina: Therapie in de Praktijk
Lees voor doel en nut van 'graven in het verleden', de pagina Iets voor mij?
en vooral de pagina's over Reïncarnatie therapie en Aura Logé Therapie

Afronden:
Het uitprobeer consult wordt afgerond door een kort na gesprekje, maar de feitelijke afronding zit vaak in een later telefoongesprek. Zo'n uitprobeer consult helpt je namelijk hopelijk om tot een wel overwogen keus te komen: Ga ik wel-of-juist-niet bij Rob in therapie.

Soms weet je direct na afloop dat je wilt beginnen,
soms bespreken we dat een paar dagen later in het telefoontje.

Dankzij de cassette kun je 't gesprek nog eens beluisteren of een ander laten horen.

Veel mensen en misschien ook jij bent iemand die 't nog eens even op je in wil laten werken.
Dan spreek ik af dat ik je na 3 dagen -rond het avondeten- er over terugbel, om na aanleiding van je consult nog even een na-gesprekje te hebben:
- hoe 't consult bevallen is
- of je een reactie bij je zelf bemerkt na aanleiding van besproken onderwerpen.
- en of je nu 'weet' of je deze therapie en mij als therapeut, wilt.

Mocht je besluiten niet in therapie te komen, of nu nog niet, spreek ik af dat je altijd al is 't jaren laten welkom bent. Het is namelijk niet zo, als je niet wil, dat dat mij teleurstelt en ik niet meer met je werken wil.

Ik respecteer je keus.
Echter als de reden van niet komen is dat je 'de kluit belazert' naar je zelf toe:
Je zelf voor de gek houdt. Probeer ik je dat duidelijk te maken.

Een praktijkvoorbeeld:
Er komt een cliënt die worstelt met gevoelens van onveiligheid. Tijdens het uitprobeerconsult komt er al een ervaring naar boven waar hij zich tegen een stel 'klootzakken' moet verdedigen. Een ervaring niet van het huidig leven ervaart de cliënt.

Toen ik de cliënt sprak tijdens het telefonisch na-gesprekje, vertelde hij mij na enige terughoudendheid dat ie niet kwam, want hij had zich nog dagen heel onveilig gevoeld 'door mij'.

Ik reik de cliënt aan in het gesprek: dat ik dan in wezen mijn werk goed gedaan had want hij kwam om uit te proberen of onveiligheid bij mij aan te pakken was, via mijn regressie technieken voor Reïncarnatie Therapie en Aura Logé Therapie. En 't bleek dat de lading, de oorzaak vrij gemakkelijk in het uitprobeerconsult al naar boven kwam.En doordat we nog niet aan verwerking aandacht besteed hadden (het was een uitprobeer consult), hij de bijbehorende gevoelens nog in de dagen erna gevoeld heeft. We hadden het per slot vanuit het onderbewuste naar de oppervlak (van het Bewustzijn) getild.

Het dus juist betekende dat de therapie heel geschikt voor 'm is. Alle signalen wijzen op een snelle heling, gelet op zijn gevoeligheid voor de technieken die ik toe gepast had.Anders had hij er niet zo overduidelijk - en in dit geval ook vrij heftig - op ge-reageert !

In dit specifieke geval durfde de cliënt nog steeds niet, bleef helaas voor hem te veel in de projectie": Het 'door mij Rob kwam' en niet goh dat mijn onderbewuste dat bij Rob zo makkelijk naar boven laat komen en mijn onderbewuste het nu als 't ware op een presenteerblaadje aanbied:, dank je wel onderbewuste dus eigenlijk.

Dus met kluit belazeren bedoel ik - in dit geval door angst - een redenering voor je zelf opzetten 'door hem komt 't, daar moet ik dus niet zijn', die juist genezing en groei voor je in de weg staat

En begrijp me goed, persoon in kwestie is zich hier dus volstrekt niet van bewust. In cliënts beleving klopt de gedachte, 't gevoel. Maar waar 't om gaat is dat cliënt niet kan overzien hoe 't echt zit. En dat mijn poging tot uitleg niet maakt dat cliënt 't anders gaat ervaren is gelet op 't probleem logisch. Ik ben onveilig, dus wat ik ook zeg, ik word misschien zelfs alleen nog maar meer onveiliger. Maar uiteraard probeer ik naar beste vermogen degene aan te reiken wat er werkelijk speelt. Aanreiken, niet moeten/willen overtuigen, dan bereik ik nooit de snaar die ik juist wil beroeren.

Ik vind 't altijd heel jammer voor cliënten als de aanreiking ze niet bereikt en ik hoop dat ze in een later stadium wel beseffen hoe 't zit. En uiteraard is degene dan nog steeds van harte welkom.

Tot zover uitproberen voor jezelf.Hoe gaat uitproberen van een NAASTEN consult ( € 45,- ):
Alleen een van 75 minuten is mogelijk, gelet op de hoeveelheid te bespreken onderwerpen

In zo'n consult zal veel besproken dienen te worden:

- waarom je dit (eventueel) wilt, ik wil bijvoorbeeld met je vast stellen dat je het niet uit schuldgevoel doet, dan is 't noodzakelijk eerst met jezelf daar aan te werken!
- over degene waar voor je komt
- wat het met jezelf zal doen op deze manier misschien therapie voor een ander te gaan doen.
- Wat de Naaste en andere betrokkenen ervan vinden.

Vele zaken dienen aan bod te komen. Dus het zal vooral overleg en oriëntatie zijn, en niet zo nadrukkelijk een uitproberen op zich. Of de keus gemaakt kan worden of dit een geschikte aanpak voor de naaste en jezelf is zal geprobeerd worden zo goed mogelijk vast te stellen. Dit om tot zo'n goed mogelijke afweging van alle in-s en out-s te komen.

Heb je belangstelling voor Naasten Therapie, heb ik 't liefst dat je eerst telefonisch contact voor een kort Voor-Overleg met me op neemt !

De beste tijd om me direct aan de lijn te krijgen, is 's maandags tot en met vrijdags tussen 12:30 en 14:00 uur 's middags of begin van de avond 's maandags tot en met vrijdag tussen 17:30 en 18:30 uur.


 

Adres, telefoon, e-mail    Workshops    Route Info    Tarieven    Links