je Tarief


Therapie Kosten variëren van € 90,- tot € 130,- incl BTW per 3 uur therapie.

De tarieven voor het éénmalige consult zijn voor een ieder de zelfde,
€ 50,- voor 70 minuten. Uitleg over consult

Cliënten betalen voor therapie niet altijd het zelfde bedrag.
Ik geef volledig vrijwillig korting op mijn standaard tarief, als de financiële situatie van de cliënt(e) dat volgens mij! wenselijk maakt. Wat voor een cliënt(e) individueel het therapie bedrag wordt, wordt in overleg vastgesteld.

Krijgen cliënten vergoeding door derden dan wordt altijd mijn standaard tarief van € 130,- incl BTW gehanteerd.

Over BTW:
Voor beroepsgroepen zoals artsen, psychiaters, psychologen, geldt het 0 % BTW tarief.
Voorbeeld: is het tarief € 100,- voor een consult dan is dat zonder dat een therapeut uit deze beroepsgroepen hier BTW over dient af te dragen.
Waarbij tevens geldt dat de tarieven bij deze beroepsgroepen zeer aanzienlijk hoger zijn.

En Rob dan?:
Ik hanteer véél lagere tarieven, dus mijn inkomen is sowieso al aanzienlijk lager. En dan dien ik ook nog eens van iedere verdiende euro, 19 % BTW aan de fiscus af te dragen! Een heel onrechtvaardige rechtsongelijkheid dus.

Samenvatting tarieven:
Eenmalig consult € 50,- voor 70 minuten
Therapie per sessies van 3 uur tussen 90 en 130 euro incl BTW, in overleg vast te stellen.


 

Adres, telefoon, e-mail    Workshops    Route Info    Tarieven    Links